Hoppa till innehåll

Trygghetsmätning 2022

Invånarna i Vellinge kommun känner sig fortsatt trygga, det visar den årliga trygghetsmätningen som polisen och Vellinge kommun genomfört.

Vellinge kommun är en del av lokalpolisområde Trelleborg som sammantaget visar ett förbättrat resultat (1,51) jämfört med fjolårets mätning (1,59). Indikatorerna som förbättras för samtliga kommuner (Trelleborg, Svedala och Vellinge) är utomhusstörningar, utsatthet för brott och oro för att utsättas för brott.

Det är glädjande att tryggheten hos medborgarna ökar i vårt lokalpolisområde, vilket till stor del beror på det goda samarbetet vi har med Trelleborgs, Svedala och Vellinge kommun. Vi delar lägesbild, följer utvecklingen och genomför tillsamman effektiva brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder, säger Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef.

Flera positiva resultat återfinns i polisens trygghetsmätning för Vellinge kommun. Vellingeborna känner sig fortsatt trygga i kommunen. Glädjande för hela Vellinge kommun är att det har skett en förbättring kring buskörning med mopeder, mc jämfört med fjolårets mätning.

Polisens trygghetsmätning skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare, och har i år besvarats av ca 65 procent, vilket är 5 procent högre svarsfrekvens än genomsnittet i kommuner. Resultatet från trygghetsmätningen utgör, tillsammans med annan information som exempelvis brottsstatistik ett underlag för framtagande av den gemensamma lokala lägesbilden mellan kommun och polis.

I Vellinge kommun är trygghet högt prioriterat och det är viktigt att alla invånare känner sig trygga. Sammantaget för hela Vellinge kommun redovisar trygghetsmätningen 2022 samma index som fjolårets mätning (1,49). Vellinge kommun är en fortsatt trygg och säker plats att bo, leva och verka i. I resultatet syns en förbättring i sex av indikatorerna och ingen försämring i indikatorer över nivå 2. Nivå 2 motsvarar värdet Inte särskilt påtagligt problem.

Viktiga indikatorer att följa upp

I enskilda delområden kan det konstateras att skadegörelse, bilar som kör för fort, trafikregler som inte efterföljs och buskörning med moped och mc är återkommande problem. Detta framkommer även i kommunens och polisens medborgardialoger som genomförts under året.

Vellinge kommun arbetar för att skapa hållbara attraktiva, levande, rena och säkra miljöer inklusive trafiksäkerhet för att värna om tryggheten i kommunen. Platser som gett indikationer på att vara stökiga, nerklottrade, mörka och otrygga behöver tas omhand.

Ett stort brottsförebyggande och trygghetsskapande engagemang

Kommun och polis samverkar med relevanta aktörer så som Vellingebostäder, näringslivet och trygghetsambassadörer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att förebygga att brott sker och upprätthålla tryggheten i Vellinge kommun. Det brottsförebyggande arbetet bedrivs långsiktigt och utvecklas hela tiden.

Möten med medborgare liksom näringsidkare exempelvis genom medborgardialoger är en stor del av kommunens och polisens arbete för att bibehålla och öka tryggheten i kommunen.

Vellinge kommun värdesätter synpunkter kring trygghet från medborgare och näringsidkare. Utöver medborgardialoger går det på ett enkelt och smidigt sätt att lämna synpunkter, tankar och förslag kring ökad trygghet genom e-tjänsten, ”trygghetstips” på kommunens hemsida. Det går även att kontakta Vellinge direkt vid felanmälan av exempelvis skadegörelse så som klotter.

Det är väldigt fina och glädjande siffror som visar på att Vellingeborna i det stora hela känner sig trygga. Just tryggheten är en prioriterad fråga i Vellinge kommun. Positivt att det arbete som kommun, polis och andra aktörer gör gemensamt visar på gott resultat. Det arbetet ska vi hålla i och utveckla. Det är tillsammans vi gör Vellinge till en trygg kommun att bo, leva och verka i, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet innebär nära samverkan med kommunala verksamheter, polis, företag, föreningar och allmänheten. Tillsammans arbetar vi för ett tryggt och snyggt Vellinge!

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Läs mer om polisens trygghetsmätning nedan.

Trygghetsmätning 2022: Resultat lokalpolisområde Trelleborg - polisen.se

Publicerad:
17 november, 2022