Hoppa till innehåll

Nya vägar i Vellinge+

Om arbetsplatsen

Vellinge kommun har tilldelats medel från ESF-rådet i Sverige för att utveckla vårt arbete med kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden med anledning av psykisk ohälsa, missbruks- och annan beroendeproblematik. Projektet bygger på en framgångsrik förstudie som förankrat ett samarbete med vårdcentraler i Vellinge kommun, Vuxenpsykiatrin, Försäkringskassan, brukarorganisationen RSMH samt Forsknings- och kompetenscentret Växthuset i Köpenhamn.

Projektet kommer drivas av verksamheten Arbete och etablering utförare. Medarbetarna i verksamheten skattar arbetsmiljön högt och den präglas av glädje, effektivitet och medarbetarna har möjligheten att påverka och utveckla sitt eget och verksamhetens arbete.

Arbetsbeskrivning

För handledarna som arbetar med deltagarna är det viktigt med erfarenhet av arbete med människor med psykisk ohälsa och erfarenhet av att stötta individer mot arbete eller studier. Kunskap om olika typer av psykisk ohälsa är relevant i syfte av förbättrad förståelse och därigenom ett bättre bemötande och inte i ett behandlande syfte. Ett empatiskt förhållningssätt är av vikt för att skapa förtroende och tillit samt för att kunna möta individen där hen är. Att ha tålamod och uthållighet är centralt för att kunna stötta speciellt i perioder när utvecklingen står still eller till och med går bakåt för individen. En betydelsefull kompetens kommer också vara nätverkande och kontaktskapande med externa arbetsgivare samt andra samverkansparter. Relevant utbildning inom socialt arbete, socionom, arbetsterapeut eller andra likvärdiga utbildningar är också en förutsättning i rollen som handledare.

Kompetens psykisk ohälsa

Som beskrivet ovan är kompetens rörande psykisk ohälsa kopplad till att kunna möta, motivera och arbeta med en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av dåligt psykiskt mående. Det är som nämnt inte kompetens inom behandling av psykisk ohälsa som avses här. Däremot då behovet ofta finns av kontakt med vården för behandling eller utredning är det viktigt att handledare har en förståelse för sjukvården, de olika instanserna och kan stötta individen i kontakterna med vård och andra involverade myndighetsaktörer.

Spetskompetens

Den spetskompetens vi planerar addera till projektet är en individ med ytterligare erfarenhet och kunskap om arbete med personer med psykisk ohälsa och sysselsättning av dessa. Utöver relevant högskoleutbildning är kunskap och erfarenhet inom IPS (Individual Placement and Support) och/eller SIUS (särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) önskvärt hos den person vi planerar rekrytera.

Kvalifikationer

Tjänsten kräver högskoleexamen eller annan utbildning som motsvarar utbildningskraven inom socialt arbete.

Utöver relevant högskoleutbildning är kunskap och erfarenhet inom IPS (Individual Placement and Support) och/eller SIUS (särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd) önskvärt hos den person vi planerar rekrytera.

Meriterande är erfarenhet från att ha arbetat i liknande arbetsmarknadsprojekt.

Personen vi söker ska kunna identifierar hur organisationens delar påverkar varandra. Ser hur händelser utanför organisationen kan komma att påverka den och agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa.

Övriga önskvärda kvalifikationer framgår i texten kring arbetsuppgifterna.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2023-03-01
Tillträde enligt överenskommelse, men helst 230301
Slutdatum: 2026-02-28
Anställningens längd: 6 månader eller längre

Ansökan

Ansök senast: 2023-01-28
Referensnummer: C116516

Sök jobbet här

Antal tjänster

1

Övrigt

Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.

Kontaktpersoner

Nima Mäki, Enhetschef
Telefon: 040-425656

Victoria Rosendahl, Projektledare
Telefon: 040-425595