1:e socialsekreterare

Om arbetsplatsen

Vellinge kommun med sina ca 36 700 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv. Läs mer på Vellinge.se

Vi arbetar efter vår värdegrund; mod, trovärdighet, omtanke och glädje!

Barn och Familj myndighet är en del av Individ och Familjeomsorgen. Höga krav ställs på medarbetaren då arbetet ska bedrivas rättssäkert och effektivt. Vi utgår från evidensbaserad praktik.

Vi som verksamhet prioriterar extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling.

Barn och familj myndighet består av tjugo medarbetare. Vi är en verksamhetschef, två 1:e socialsekreterare, socialsekreterare, familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare.

Arbetsbeskrivning

• vägleda medarbetare i handläggning av ärenden • introduktion till nya medarbetare • ansvara för att ärenden handläggs korrekt • uppdatera medarbetare om nytt inom lagstiftning och forskning • implementera nya metoder och rutiner • säkerställa följsamhet gentemot BBIC • föredra ärenden i omsorgsnämndens sociala utskott samt i omsorgsnämnd • företräda nämnden i Förvaltningsrätt/kammarrätt • ersätta verksamhetschef vid verksamhetschefens frånvaro

Kvalifikationer

Socionom Mångårig erfarenhet av myndighetsarbete, Barn och Familj

Ansvarstagande Tar självständigt ansvar för egna arbetsuppgifter i såväl framgång som motgång. Tar även ansvar för det gemensamma resultatet och gör det som behöver göras för att organisationen ska uppnå sina mål. Kommer med förslag på lösningar. Håller tidsramar.

Helhetssyn Identifierar hur organisationens delar påverkar varandra. Ser hur händelser utanför organisationen kan komma att påverka den. Ser samband mellan olika system. Agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa.

Kommunikativ (skriftlig) Uttrycker sig välformulerat och tydligt i skrift. Skriver språkligt och grammatiskt korrekt. Anpassar kommunikationen till situation och målgrupp.

Lojal Agerar utifrån sin arbetsgivares policyer och intentioner. Ifrågasätter internt när andra agerar på ett sätt som strider mot organisationens intentioner. Agerar som ambassadör för organisationen.

Noggrann Identifierar, hanterar och följer upp detaljer i arbetet. Kontrollerar att inget lämnas åt slumpen eller missats. Utför arbetsuppgifter på ett grundligt sätt.

Samarbete Uppmärksammar andras synpunkter och kompetens samt ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Identifierar och utvecklar relationer. Bidrar till att förtydliga för gruppen dess arbetsuppgifter och mål. Delar med sig av sin kunskap.

Stresstålig Prioriterar och fokuserar på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna även vid hög arbetsbelastning. Behåller sitt lugn oavsett omständigheter.

Strukturerad Planerar, organiserar och prioriterar sitt arbete på ett effektivt sätt. Bygger strukturer som även andra kan arbeta utifrån. Sätter upp och håller tidsramar.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: • Tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Anställningens längd: Tillsvidare

Ansökan

Ansök senast: 2020-03-29
Referensnummer: C36628

Sök jobbet här

Antal tjänster

1

Kontaktpersoner

Eva Lundahl, Verksamhetschef
Mobiltelefon: 0709-915269
Telefon: 040-42 42 69

Roger Eriksson, Individ och familjeomsorgschef
Telefon: 040-42 50 00