Handledare/boendestödjare till Lillgårdens Stödboende i Vellinge

Om arbetsplatsen

Lillgården Stödboende i Vellinge Kommun är ett boende för personer med psykiska funktionsvariationer. Boendet består av 16 lägenheter. Syftet med Lillgården är att ge den enskilde färdigheter och förmågor till att klara av ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna som personalen ger ska röja undan de hinder som gör att den enskilde inte klarar av att sköta och utföra saker som för andra är självklara. Insatserna ska öka den enskildes självständighet och livskvalitet samt vara en hjälp i vardagen.

Arbetsbeskrivning

Som handledare/boendestödjare stödjer du personer med olika psykiska funktionsvariationer och samsjuklighet i att bryta isolering, få struktur i vardagen och öka deras självständighet och livskvalité. Du ska vara ett stöd till den enskilde att klara vardagen.

Som Handledare/boendestödjare på Lillgården arbetar du med en engagerande och motiverande arbetsgrupp som stödjer den enskilde till att medverka och vara delaktig i att bygga färdigheter och förmågor för att klara sin vardag, exempelvis genom att tillsammans med den enskilde planera och genomföra vardagssysslor. Du får även ett helhetsperspektiv då du stödjer den enskilde att få kontakt med andra servicegivare, myndigheter och vid behov följer personen till aktiviteter. På Lillgården får du ett varierande arbete som till stor del består av motiverande samtal kring förändring och färdighetsträning men även av dokumentation, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner.

Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och handledning. Du får även utmanande och stimulerande arbetsuppgifter i samarbete med kompetenta och trevliga arbetskamrater.

Kvalifikationer

Du ska ha utbildning och erfarenhet av arbete med personer med psykisk funktionsvariationer. Du ska ha förmåga att arbeta målstyrt och att följa upp ditt eget arbete. - 4 Det är önskvärt att du har utbildning och erfaren av motiverande samtal (MI), ESL (Ett självständig liv) och grundläggande KBT. Du ska ha en god samarbetsförmåga och en bra relationsbyggare samt ha ett lågaffektivt bemötande och förhållningssätt.

Flexibel - 3 Anpassar med lätthet sitt arbetssätt efter ändrade förutsättningar. Agerar prestigelöst i samband med förändringar. Agerar för att främja sin egen utveckling och fortsatta lärande.

Kommunikativ (muntlig) - 3 Uttrycker sig välformulerat och tydligt i tal. Försäkrar sig om att mottagaren har uppfattat budskapet korrekt. Anpassar kommunikationen till situation och mottagare. Lyssnar aktivt på andra och ställer frågor för att få förtydliganden. Använder tonläge och kroppsspråk för att förstärka budskapet.

Stresstålig - 4 Prioriterar och fokuserar på de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna även vid hög arbetsbelastning. Behåller sitt lugn oavsett omständigheter.

Helhetssyn - 4 Identifierar hur organisationens delar påverkar varandra. Ser hur händelser utanför organisationen kan komma att påverka den. Ser samband mellan olika system. Agerar utifrån en helhetssyn för organisationens bästa.

Samarbete - 5 Uppmärksammar andras synpunkter och kompetens samt ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten. Identifierar och utvecklar relationer. Bidrar till att förtydliga för gruppen dess arbetsuppgifter och mål. Delar med sig av sin kunskap.

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2020-10-12
Eller vid överenskommelse.
Anställningens längd: Tillsvidare

Ansökan

Ansök senast: 2020-05-29
Referensnummer: C38634

Sök jobbet här

Antal tjänster

1

Övrigt

Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.

Kontaktpersoner

Vivi Andersson, Enhetschef
Mobiltelefon: 0709915696
Telefon: 040-425696