Hoppa till innehåll

Vellinge satsar på tydligt chefsskap

Vellinge kommun har tillsammans med samtliga chefer arbetat fram en chefsöverenskommelse, för att tydliggöra arbetsgivarens förväntningar på chefsuppdraget.

Chefsöverenskommelsen ska användas som en guideline samt som underlag för uppföljning av chefsuppdraget.

I överenskommelsen är fem områden definierade för att underlätta och tydliggöra ansvaret och uppdraget att vara chef Vellinge kommun.

  • Att vara arbetsgivare
  • Att leda organisationen
  • Att verkställa politiska beslut
  • Att utveckla och effektivisera verksamheten
  • Att ha ett medborgarperspektiv.

Alla chefer i Vellinge kommun omfattas av överenskommelsen. Chefsöverenskommelsen ligger även som underlag till medarbetarsamtal och lönekriterier för chefer.

Publicerad:
18 augusti, 2020