Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Nyanställd? Här hittar du information som kan vara bra att känna till.

Förmåner för anställda

Vilka förmåner erbjuds av Vellinge kommun till sina anställda?

Utöver Kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser har du som anställd tillgång till friskvårdsbidrag, hälsosamtal hos företagssköterska, löneväxling, ersättning vid kurslitteratur, gruppförsäkring via Skandia och semesterväxling.

Arbetstider och flexibilitet

Finns det reglerade arbetstider eller möjlighet till flexibel arbetstid?

Ja, det finns reglerade arbetstider. Ditt uppdrag avgör vilka arbetstider som du har. Om din arbetsplats är i kommunhuset finns även möjlighet till flexibelt arbete.

Vilka möjligheter till distansarbete erbjuds?

Att arbeta på distans lämpar sig för medarbetare som har arbetsuppgifter som i hög grad kan utföras självständigt. Möjlighet till distansarbete gäller endast för medarbetare som har semestertjänst. De medarbetare som går på läraravtalet eller Kommunals avtalsområde omfattas inte av denna möjlighet.

Semester och ledighet

Hur många semesterdagar får man som nyanställd?

Enligt vårt kollektivavtal har du rätt till 25 dagar om du är yngre än 40 år. Mellan 40 och 49 år har du 31 dagar, och om du är 50 år eller äldre har du 32 dagar.

Utvecklingsmöjligheter

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det inom kommunen?

Det finns olika former av utvecklingsmöjligheter samt kompetensutveckling. Via dialog med din chef kan du få vidare information om utveckling inom ditt område.

Pension och hälsa

Hur ser pensionsavtalen ut?

Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension, AKAP-KR | SKR

Vilken typ av hälsoundersökningar eller friskvårdsbidrag erbjuder kommunen?

Vid behov erbjuder vi hälsosamtal två gånger per år med sjuksköterska på företagshälsovården och ett friskvårdsbidrag på 2000 kr per kalenderår.

Karriär och arbetsmiljö

Vilka karriärvägar finns tillgängliga inom kommunen?

Du kan genom till exempel kompetensutveckling utvecklas i din roll och ditt uppdrag. Det finns även möjlighet att ansöka till ledartalangprogrammet LETA som sker i samverkan med andra kommuner. Det finns även möjlighet att ansöka till vårt Medarbetarprogram.

Hur ser kommunen på balansen mellan arbete och privatliv?

Vi prioriterar arbetsmiljön för att främja ett hållbart arbetsliv där balansen mellan arbete och privatliv är viktig.

Introduktion och mentorskap

Finns det några speciella program för nya anställda, som introduktion eller mentorskap?

Som nyanställd bjuds du in till en välkomstdag som äger rum på hösten och våren. Du får också en introduktion på din nya arbetsplats och till vissa uppdrag erbjuds även mentor.

Jämställdhet och mångfald

Hur ser jämställdhets- och mångfaldsarbetet ut?

Vi strävar efter att bygga inkluderande arbetsplatser genom bland annat aktiva åtgärder som påverkar medarbetarnas välmående positivt och skapar attraktiva arbetsplatser.

Samverkan och långsiktig motivation

Vilka möjligheter finns för samverkan med andra kommuner eller externa organisationer?

Det finns olika nätverk inom olika områden mellan kommunerna i Skåne.

Vilka initiativ finns för att behålla och motivera anställda på lång sikt?

Vi arbetar efter en kompetensförsörjningsstrategi för att försäkra oss om att behålla motivationen och glädjen till sin arbetsplats. Vi arbetar också aktivt med resultaten från vår medarbetarundersökning för att ständigt förbättras och utvecklas.

Praktisk information

Hur ser det ut med parkering, läge och transport.

Till Vellinge kommun finns det många bussförbindelser. Parkering finns oftast i anslutning till de arbetsplatserna som finns. För mer information hänvisar vi dig till aktuell enhet.

Publicerad:
5 juli, 2024