Hoppa till innehåll

Vad har en kommun hand om

Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att det finns barnomsorg, skola, socialtjänst och äldreomsorg där du bor, liksom räddningstjänst, bibliotek och kultur.

Kommunen planerar byggandet av nya bostäder, ser till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, vatten och avlopp, att det hålls rent på gator och torg och att det finns återvinningscentraler.

Tillsammans med landstingen sköter kommunen kollektivtrafiken.

Kommunalskatt

Kommunerna har enligt grundlagen rätt att ta ut skatt av invånarna för att finansiera sin verksamhet. Utöver kommunalskatt kan kommunerna ta ut avgifter för kommunala tjänster som exempelvis barnomsorg eller renhållning och få statsbidrag.

Kommunallagen

Kommunallagen (2017:725) reglerar vilka verksamheter som är obligatoriska för kommunen och vilka som kommunerna kan bedriva på frivillig basis.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:19