Hoppa till innehåll

Visselblåsarfunktion

Vellinge kommun etablerar en visselblåsarfunktion där våra anställda, förtroendevalda och kommuninvånare i Vellinge kommun kan anmäla misstänkta oegentligheter.

Självservice

Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga missförhållanden och misstänkta oegentligheter genom överträdelser av lag och riktlinjer kopplade till ledande- och/eller andra nyckelpersoner.

Om någon vill uppmärksamma oegentligheter kan detta anmälas via e-tjänsten Visselblåsare.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen?

När ett tips kommer in via e-tjänsten hanteras det av extern part, Serkon. Extern part kommer handlägga anmälan till rätt instans inom Vellinge kommun.

Kan jag vara anonym?

Ja man kan vara anonym. En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i anmälan via e-tjänsten. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig.

När kan visselblåsarfunktionen användas?

Anmälningar och tips kan till exempel endast avse uppgifter om allvarliga oegentligheter exempel kan vara sådant som rör vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan använda visselblåsarfunktionen?

Den som är anställd, förtroendevald eller kommuninvånare i Vellinge kommun kan använda visselblåsarfunktion.

Publicerad:
14 juni, 2019