Hoppa till innehåll

Visselblåsarfunktion

Vellinge kommun etablerar en visselblåsarfunktion där våra anställda, förtroendevalda och kommuninvånare i Vellinge kommun kan anmäla misstänkta oegentligheter.

Självservice

Vad är visselblåsarfunktionen?

Kommunens visselblåsarfunktion finns till för att anställda, förtroendevalda och allmänhet anonymt ska kunna anmäla misstankar om oegentligheter, missförhållanden och brott som begåtts av en person inom kommunens organisation eller dess bolag. En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i anmälan via e-tjänsten.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas för tips om misstänkta oegentligheter, missförhållanden och brott som till exempel missbruk av kommunens egendom, mutor, ekonomisk brottslighet, olämplig bisyssla eller annan situation där någon eller någons närstående får privat vinning på något sätt.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller till för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till kommunens HR-avdelning eller någon facklig företrädare.

För generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till Vellinge Direkt på 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se

Vad händer sen?

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till kanslichefen med rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning. Vid behov fortsätter den externa utredningsfunktionen att utreda ärendet på uppdrag av kanslichefen. Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras muntligen om inkomna och avslutade ärenden.

Publicerad:
14 juni, 2019