Hoppa till innehåll

Kommunarkiv

Kommunarkivet är ett arkiv för slutförvaring av kommunala handlingar, från kommunreformen år 1862 och framåt.

Arkiven är vårt gemensamma minne över det förflutna. Det är värdefullt för den som är intresserad av lokalhistoria och ta del av äldre beslut.

Kommunernas arkiv är en viktig del av det nationella kulturarvet och ska bevaras för framtiden. Allmänna handlingar hålls ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

I Vellinge kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ansvarar för kommunarkivet. Offentlighetsprincipen är grunden för all arkivvård. När handlingarna inte längre är aktuella för den ursprungliga verksamheten levereras de till kommunarkivet där handlingarna ordnas och förtecknas så att de blir sökbara.

De flesta handlingar som förvaras i kommunarkivet är offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar omfattas av sekretess. Här kan du läsa mer om allmänna handlingar. https://vellinge.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/offentlighetsprincipen/

I kommunarkivet kan du ta del av handlingar som rör

Kopior på arkivhandlingar

Arkivhandlingar får inte tas med utanför kommunhuset. I kommunarkivet har du möjlighet att ta del av handlingarna på plats eller få kopior mot av kommunfullmäktige fastställd avgift.

1-9 sidor utan avgift.

10 sidor, fast pris 50 kr.

Efterföljande sidor, pris per sida 2 kr.

Utlämnande av betyg

Kommunarkivet tillhandahåller betygsavskrifter till dig som gått gymnasiet och grundskola i Vellinge (kommunal skola). En betygsavskrift upprättas och som är en sammanställning av samtliga betyg ur betygskatalogen. Du kan antingen få betyget hemskickat via post eller hämta ditt betyg i kommunhusets reception. Om betyget skickas via post kan det ta upp till 2 vardagar.

En av kommunfullmäktige fastställd avgift på 258 kronor tas ut för betygsavskrifter.

Betygsbeställning

Nationell Arkivdatabas – NAD

NAD är en databas där du kan du söka efter arkivhandlingar som finns på andra arkivinstitutioner. Kommunarkivet lägger regelbundet upp ny information om arkivbeståndet i databasen.

NAD

Arkiv som förvaras i kommunarkivet

Landskommunernas arkiv 1863 - 1951
Arrie kommun
Mellan-Grevie kommun
Södra Åkarp kommun
Västra Ingelstad kommun
Östra Grevie kommun, gick upp i Månstorp storkommun 1952
Eskilstorp kommun
Gässie kommun
Hököpinge kommun
Vellinge kommun, gick upp i Vellinge storkommun 1952
Håslöv kommun
Räng kommun
Stora Hammar kommun, gick upp i Räng storkommun 1952
Vellinge municipalsamhälle 1908 - 1954

Storkommunernas arkiv (efter kommunsammanslagningen 1951):
Vellinge kommun: 1951 – 1973
Räng kommun: 1951 – 1973
Månstorp kommun: 1951 – 1973
Skanör-Falsterbo kommun: 1863 - 1973

Efter den stora sammanslagningen 1974:
Vellinge kommun:1974 -
Pressklipp: 1960 – 2008

Besök arkivet

Välkommen att boka in ett besök för att ta del av handlingarna på plats.

Boka gärna in ert besök några dagar i förväg.

För tidsbokning kontakta arkivarie Emil Ahlbertz på tel. 040-42 50 00

Senast uppdaterad:
2 november, 2022