Hoppa till innehåll

Kommunarkiv

Kommunarkivet är ett arkiv för slutförvaring av kommunala handlingar, från kommunreformen år 1863 och framåt.

Arkiven är vårt gemensamma minne över det förflutna. De är till nytta för den som är intresserad av lokalhistoria och få information om äldre beslut.

I Vellinge kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ansvarar för kommunarkivet. Offentlighetsprincipen är grunden för all arkivvård.

I kommunarkivet kan du ta del av

Kopior på arkivhandlingar

Arkivhandlingar får inte tas med utanför kommunhuset. I kommunarkivet har du möjlighet att ta del av handlingarna på plats eller få kopior mot av kommunfullmäktige fastställd avgift. Kopior under tio sidor är gratis.

Arkiv som förvaras i kommunarkivet:

Landskommunernas arkiv 1863 - 1951
Arrie kommun
Mellan-Grevie kommun
Södra Åkarp kommun
Västra Ingelstad kommun
Östra Grevie kommun, gick upp i Månstorp storkommun 1952
Eskilstorp kommun
Gässie kommun
Hököpinge kommun
Vellinge kommun, gick upp i Vellinge storkommun 1952
Håslöv kommun
Räng kommun
Stora Hammar kommun, gick upp i Räng storkommun 1952
Vellinge municipalsamhälle 1908 - 1954

Storkommunernas arkiv (efter kommunsammanslagningen 1951):
Vellinge kommun: 1951 – 1973
Räng kommun: 1951 – 1973
Månstorp kommun: 1951 – 1973
Skanör-Falsterbo kommun: 1863 - 1973

Efter den stora sammanslagningen 1974:
Vellinge kommun:1974 -
Pressklipp: 1960 – 2008

För tidsbokning kontakta arkivarie Emil Ahlbertz på tel. 040-42 50 00
Boka gärna i god tid före besöket.

Arkivdatabaser

Nationella arkivdatabasen (NAD) är en databas över arkivförteckningar från statliga myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer. I databasen kan du söka efter arkiv och arkivförteckningar som finns i kommunarkivet. https://sok.riksarkivet.se/nad

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
7 maj, 2019