Herrestorpskolan

Herrestorpskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9. Här går cirka 420 elever.

herrestorpskolan-välkommen.JPG

En röd tråd genom skolgången

Herrestorpskolan har elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi är en tvåparallellig skola, vilket innebär att det finns två grupper i varje årskurs.

Eleverna som börjar förskoleklass delas alltså in i två grupper. Gruppen har samma lärare åtminstone fram till utgången av årskurs 3. När eleven börjar årskurs 4 får han eller hon oftast nya lärare, och ibland görs även en ny gruppindelning.

Eleven läser de flesta ämnen redan från förskoleklass, men vissa ämnen introduceras först några år senare. Exakt när det sker kan skilja sig åt mellan olika skolor. På Herrestorpskolan börjar eleverna läsa teknik i årskurs 2, slöjd i årskurs 3, och hemkunskap och tredjespråk i årskurs 6. De språk man kan välja mellan är tyska, franska och spanska. Engelska läser eleverna redan från årskurs 1. Det gäller på alla kommunala skolor i Vellinge.

Vi strävar efter att det ska finnas en röd tråd genom hela skolgången i varje ämne. För att nå dit samarbetar lärarna på de olika stadierna mycket med varandra.

Digitala verktyg

När eleverna arbetar med digitala verktyg i skolarbetet bygger de upp en digital kompetens som kommer att vara viktig i framtiden. På Herrestorpskolan används lärplattor i klassrummet redan på lågstadiet. Två elever delar på en lärplatta. Från och med årskurs fyra har eleverna tillgång till en lärplatta var. Den får de möjlighet att låna hem, när pedagogerna och vårdnadshavarna bedömer att det att det finns en pedagogisk vinning med det. Från och med årskurs sju används laptops. Även dessa får eleverna låna hem.

Läs Vellinge kommuns regler för digitala enheter i skolan

Aktiv skolgång

Vi arbetar aktivt med eleverna och deras hälsa i undervisningen. Varje läsår har skolan temaveckor kring miljö och hälsa och varje läsår startar med temat trygghet och trivsel. Det finns en massagefåtölj på skolan där eleverna kan få mental träning särskilt anpassad för skolelever och vi använder olika tekniker för koncentration och avslappning, som yoga och meditation. Vi erbjuder alla elever i årskurs fyra till nio hjärnjogging på morgonen. Vid dessa tillfällen får eleven även frukost på skolan.

Fokus på världen utanför skolan

På Herrestorpskolan arbetar vi bland annat med vänklasser och bjuder in sociala entreprenörer för att ge eleverna omvärldskänsla. Det handlar om att upptäcka skillnader och likheter men även att få en förståelse för sammanhang och hur eleverna kan påverka, både i större sammanhang och i sitt eget liv. Hållbar miljö är ett tema som vi arbetar med varje år. Vi deltar årligen i Earth hour i samarbete med Världsnaturfonden.

Elevinflytande

På Herrestorpskolan ges eleverna möjlighet att påverka arbete och miljö genom olika råd. Skolan har två elevråd, stora elevrådet med representanter från årskurs 6-9 och lilla elevrådet med representanter från årskurs 3-5.
Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
22 maj, 2019