Hoppa till innehåll

Herrestorps förskola

Herrestorps förskola är en del av Herrestorps rektorsområde som omfattar förskola, grundskola och fritidshem. Tillsammans med barnen utforskar vi världen genom deras ögon. Varje dag finns utrymme för lustfyllt lärande genom fri lek och planerade aktiviteter både inomhus och utomhus.

Vår förskolemiljö

Herrestorps förskola ligger i en öppen och naturskön miljö i utkanten av Vellinge. Det finns gott om lekplatser och natursköna platser i närområdet som vi ofta tar barnen till. De små barnen vilar utomhus i vagnar under dagen.

Våra avdelningar

Herrestorps förskola är uppdelad på två byggnader. I varje byggnad finns två avdelningar för små barn (ett till tre år) och tre avdelningar för lite större barn (tre till fem år).

Varje småbarnsavdelning har cirka 15 barn. I de äldre grupperna går det 22-25 barn per avdelning.

Varje avdelning har tre eller fyra pedagoger.

Trygghet och lek

Leken aktiverar barnens fantasi, kreativitet och samarbetsförmåga. Barn lär mycket av varandra och i den fria leken tränas deras förmåga att lösa problem tillsammans med jämnåriga kompisar. Vi skapar tillfällen både för organiserad lek och fri lek.

På Herrestorp arbetar vi för att ge alla barn en god omsorg, en modern utbildning och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Alla barn är unika och en förutsättning för att de ska må bra och kunna ta till sig kunskap är att de känner trygghet. Därför arbetar vi utifrån en likabehandlingsplan som säkerställer att både barn och personal får en god arbetsmiljö.

Språkutveckling

I förskolan arbetar vi med språklekar i olika former. Det kan vara rim, ramsor, lyssna-lekar, sagor, sånger eller berättelser. Språklig medvetenhet leder till en lättare läs- och skrivinlärning. Förskolan börjar med att bygga upp barnets förståelse av språket på ett lekfullt sätt. Detta ska sedan fortsätta som en röd tråd in i skolan.

Alla barn får samma möjlighet att utveckla det svenska språket oavsett modersmål. Vi möter barnen på den nivå de befinner sig och anpassar språklekarna efter det. Vi förstärker språket med tecken och bilder. Vi lär barnen några ord eller tecken åt gången vid samling, måltider och sångstunder.

Matematik och naturvetenskap

Vår målsättning är att barnen på ett lekfullt sätt ska upptäcka matematiken och naturvetenskapen. Det ska ske i vardagliga sammanhang där det känns meningsfullt för barnen. Matematik handlar inte bara om siffror och att räkna, utan även om mönster, former, likheter och olikheter.

Rörelse och hälsa

Genom rytmik och rörelse utvecklas motoriken. Det finns ett nära samband mellan motorik och inlärning. Vi har två stora lekhallar där vi inspirerar barnen och ger dem rörelseglädje.

Bild och skapande

Genom bild, skapande, sång och musik får barnen möjlighet att uttrycka sig och förmedla känslor och upplevelser. Vi använder oss ofta av naturens eget material i vårt skapande.

Övergång från förskola till förskoleklass

Vi samverkar aktivt med förskoleklasserna för att förbereda de barn som ska sluta förskolan och börja i förskoleklass. Våren innan barnet ska börja förskoleklass har de pedagoger som ska bli mentorer i förskoleklassen aktiviteter med de barn som ska börja. Syftet är att förbereda barnen för övergången och upplägget är mycket uppskattat av både barn och föräldrar.

Ansöka om plats

Du ansöker om plats i Herrestorps förskola via Vellinge kommuns e-tjänst. Du hamnar då i en kö som är gemensam för alla de kommunala förksolorna i Vellinge.

Läs mer och ansök på kommunens webbplats

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
15 maj, 2019