Hoppa till innehåll

Herrestorps fritidshem

Med barn från förskoleklass upp till årskurs 6 är Herrestorpskolans fritidshem en plats för lek, utveckling och social träning. Fritidshemmet har som uppgift att komplettera förskoleklassen och skolan genom att uppmuntra barnens lust för att lära.

På Herrestorps fritidshem är barnen uppdelade på två avdelningar. En grupp har barn från förskoleklass och årskurs 1, och den andra barn i årskurs 2 - 6. Fritidshemmet arbetar för att främja barnets rörelse, lek och sociala utveckling.

herrestorps fritids tält.JPG

Fritidshemmets uppdrag

Vi erbjuder en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg, samt en rolig, spännande och lärorik plats. Enligt skollagen ska verksamheten utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet är en del av utbildningssystemet och ska fungera som ett komplement till förskoleklass och skola. En viktig uppgift för oss är att få barnen att känna lust för att lära.

Sök plats i fritidshemmet via kommunens webbplats

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
22 maj, 2019