Hoppa till innehåll

Verksamheter

Henriksdalskolan är en ny skola i Höllviken. Vi startade upp vår verksamhet hösten 2019. Vår skola ska växa med en åldersgrupp i taget och först läsåret 2028–2029 kommer skolan vara en helt utbyggd F-9 skola.

Vår skolbyggnad är ännu inte färdig utan beräknas vara inflyttningsklar i hösten 2025. Just nu pågår
planeringen av de nya skollokalerna. En tvärprofessionell grupp med arkitekter, byggare, skolledare
och utbildningsavdelning tittar på moderna och kreativa skolprojekt och målsättningen är att skapa
den bästa lärmiljön för våra elever.

Vi kommer under de första åren att vara fysiskt placerade på Sandeplanskolan, men som en egen enhet. Vi får låna lokaler som är belägna intill varandra och där får vi möjlighet att bygga upp vår verksamhet.

Senast uppdaterad:
14 juni 2022 10:27