Hoppa till innehåll

Skolbibliotek

På Sandeplanskolan finns ett skolbibliotek som vi ser som en stor tillgång i undervisningen.

Eleverna får låna böcker att läsa både i skolan och där hemma. Skolans bibliotekarie hjälper gärna till med råd och tips.

Ju mer vi läser, desto mer växer ordförrådet och förståelsen för världen runt omkring. Forskning visar att barn som läser regelbundet kan få en allmänt bättre intellektuell förmåga, något som är till fördel hela livet. Arbetet med läs- och skrivförståelse påbörjas redan i förskolan där grunden läggs till det som vi sedan bygger vidare på i skolan.

Två barn sitteer vid ett bord och tittar i en bok..jpeg

Senast uppdaterad:
27 juni 2022 09:28