Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

Alla barn ska känna att de lyckas varje dag i skolan. Barn lär sig bäst när de vet vad som krävs och förväntas av dem. Det är därför viktigt att vi pedagoger är lyhörda och har en tät kommunikation med både barn och vårdnadshavare. Då skapar vi en god relation och kan ge en kontinuerlig återkoppling på deras lärprocess.

För att skapa trygghet och trivsel har vi en strukturerad och varierad undervisning, teoretiska inslag varvas med praktiska och individuella uppgifter med grupparbeten. Vi arbetar också mycket med värdegrundsarbete.

På vår skola vill vi erbjuda våra elever en utmanande och stimulerande lärmiljö. Varje rum ska utmana, inspirera och väcka lust och nyfikenhet att utforska och lära sig nya saker. Miljöerna ska vara flexibla och kunna förändras för att anpassas efter elevernas arbetssätt, behov och intressen.

En liten film om vår skola hittar du här:

https://youtu.be/kVr9vzqRWo4

Senast uppdaterad:
27 juni 2022 09:30