Hoppa till innehåll

Henriksdalskolan

På vår skola sätter vi eleverna i centrum. Det finns en röd tråd mellan vår skol- och fritidsverksamhet. Utifrån styrdokumenten planerar och genomför vi en verksamhet där elevernas erfarenheter, behov och intresse är utgångspunkten.

Alla vill

Fem barn på en matta.jpegAtt lära ska vara kul. Vi vill ta tillvara på gnistan som finns i ögonen på ett barn som håller på att lära sig något nytt. För att lyckas med detta behöver vår undervisning vara intressant, lagom utmanande och lustfylld. Undervisningen behöver också ha en tydlig struktur så att eleverna känner sig trygga med vad som förväntas av dem.

Alla kan

Alla barn kan, om de får rätt förutsättningar att lyckas. För oss är det viktigt att varje enskild elev blir sedd varje dag, att den blir lyssnad på och respekterad för den individ den är. Vi arbetar för att möta varje individ där den befinner sig i sin utveckling, ge utmaningar och låta eleverna lära med hjälp av sin nyfikenhet och inre drivkraft.

Alla vågar

Vi vill skapa en kultur där eleverna har mod att fråga, utforska och undersöka. För detta krävs ett tillåtande klimat och en tillit till både pedagoger och kamrater. Eleverna ska känna sig trygga och veta att det inte är farligt att misslyckas. Tillsammans hjälps vi åt och varje dag ska eleverna lämna skolan med en bra känsla och en längtan efter nästa skoldag.

Senast uppdaterad:
27 juni, 2022