Hoppa till innehåll

Grillplatser

Här hittar du information om de grillplatser som finns på allmän mark i kommunen.

Här finns grillplatser i Vellinge kommun

Här kan du se grillplatser på kartan

Grillning och eldning

Grillning får endast ske under ordnade former på medhavd grill, med stativ eller liknande. Grillning får inte ske direkt på marken. Det är viktigt att välja en plats där det inte är risk för att elden sprider sig eller skadar mark och vegetation, tänk också på att om du grillar i sanden blir sanden varm och någon kan senare bränna sig i sanden. All eldning på stränderna är förbjuden.

Under perioden 1 juni - 31 augusti får grillning på badplatser inte ske mellan klockan 10.00 - 16.00. Med badplats avses stränder och tillhörande sandklitter.

Tänk på att när du grillar har du ansvar för att eld inte sprider sig till omgivningen. Om det har varit mycket torrt en längre period kan det också vara förbjudet att elda och grilla.

Använder du en engångsgrill måste den vara placerad på avstånd från marken, på stativ eller liknande. När du har grillat färdigt måste du vara noga med att släcka elden och vänta 24 timmar innan du kan slänga den i soptunnan.

Vid grillning på kommunens iordningställda grillplatser tar du med dig egen grillkol. Du får inte använda grenar, kvistar och annat material från naturen för grillning.

Glöm inte att städa efter dig så att det är rent och snyggt till nästa person som kommer och ska använda grillplatsen.

I naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Här kan du läsa mer om naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.

Här kan du läsa mer om naturreservaten i Vellinge kommun

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 14:07