Hoppa till innehåll

Offentlig konst i Vellinge

Har du sett konsten som finns runt omkring dig i i Vellinge kommun?

Den offentliga konsten finns mitt ibland oss och i vår vardag. I Vellinge kommun finns den tex. på torg, tågstationen, längs havet, i tunnlar och i bostadsområden. Den är tillgänglig för alla. Varje konstverk har sin egen historia att upptäcka och här tar vi med dig på en resa av olika uttryck, material och innebörd.

Den offentliga konsten har stor betydelse för platsers attraktivitet och är en del av ortens historia och kulturarv. Den blir en spegling av kommunen i dåtid, samtid och in i framtiden. Det är många som är inblandade för att få konstverket på plats. Det kan handla om markberedning, plattsättning, ljussättning, plantering, skylt, registrering och skötsel av konstverket.

Här har vi samlat den offentliga konsten för att du ska upptäcka och veta mer om de konstverk som samspelar med sin omgivning i vårt gemensamma stadsrum. Konstverken har blivit bekostade av kommunen eller av Vellingebostäder samt donerade av privatpersoner och stiftelser.

Den offentliga konsten lever först i mötet med betraktaren. Stanna upp, se och reflektera antingen på plats eller digitalt!


Paret

Anders Jansson (f 1963)

1. Anders Jansson.jpg

Placering: Norrevångsgatan 3
Material: Brons

Ungdom och ålderdom en i ett.
Två kroppar skildrade som fyra stjälkar i ett möte,
i en stund, i en punkt.

Inköpt 2008 av Vellinge kommun

Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Kassandra

Peter Mandl (f. 1947)

Placering
: Längs väg 100 i Höllviken
Material: Brons

Kassandra tycks vara formad av havets vindar och vågor. Namnet kommer från den grekiska mytologin där hon var en trojansk prinsessa. Guden Apollon blev attraherad av henne och gav henne gåvan att se in framtiden. När hon inte besvarade hans kärlek lade han en förbannelse över henne, så att ingen skulle tro på hennes förutsägelser. Är det en kamp i motvind?

Inköpt av Vellinge kommun 1999

3. Peter Mandl.jpg
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Samtal

Bianca Maria Khon Barmen (f. 1960)

Placering: Videholmsallé 1A, Höllviken
Material: Brons

En skulpturgrupp i tre delar: apan, flickan och haren, placerade på var sitt olikformat fundament. Flickan håller en snäcka i sina händer; kanske har hon just hållit den mot örat och hört havets brus - världen utom oss och världen inom oss. De tre figurerna i ett lågmält samtal där skilda tider och rum förenas, när och fjärran samsas.

Inköpt av Vellinge kommun 2009

5. Bianca Maria Barmen.jpg6. Bianca Maria Barmen.jpg
7. Bianca Maria Barmen.jpg
Foto:
Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Fåtölj

Lolo Funck Andersson (f 1954)

Placering: Norrevångsgatan 7
Material: Bohusgranit

Fåtöljen är gjord med tanke på alla människor som kan behöva känna sig upplyfta och utsedda och speciella en stund. Att sitta i en mäktig stenfåtölj, hämta kraft och inspiration. Fantisera eller planera inför framtiden.

Inköpt 2009 av Vellinge kommun

8. Lolo Funck Andersson.jpg
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Ängaskogen

Niklas Asker (f 1979)

Placering: I Ängavägens väg- och gångtunnel i Vellinge
Material: Spraymålning

I tunneln leds du av en ljus, lummig, och varmt grönskimrande sommarskog året om. En vit tråd visar lekfullt vägen genom skogen.

Inköpt 2011 av Vellinge kommun

Niklas Asker.jpg


In love

Tina Appelgren (f. 1957)
Birgitta Linde (f. 1944)

Placering: Falsterbo strandbad på strandängarna, Falsterbo
Material: Granit

Tankar kring kärleken. Längtan efter Närhet och samhörighet. Tvåsamhet och Ensamhet - Kontrasterna i livet. Avtryck från förälskade par.

Inköpt av Vellinge kommun 1998

6 Tina Apelgren och Brigitte Linde.jpg
Foto:
Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Prinsessan våg III

Stanislaw Wysocki (f. 1949)

Placering: Skoltorget, Falsterbo
Material: Brons

Historien om Prinsessan Våg III kommer från konstnärens stora intresse för havet. Skulpturen är inspirerad av passagerarskeppet Queen Mary II och förenar den vackra kvinnoformen med havets vågor.

Donation till Vellinge kommun av Danielle och Carl-Hugo Péters 2017

Prinsessan våg III.jpg
Foto:
Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Slaget vid Foteviken

William Hjort (f. 1971)

Placering: GC-tunneln söder om den stora rondellen i Höllviken, under väg 100, Höllviken
Material: Spraymålning

Slaget vid Foteviken inträffade 1134 den 4 juni utanför Foteviken museum. På tunnelväggarna är historien nedbruten i de bilder som utgör berättelsen.

I samarbete med Fotevikens museum och inköpt av Vellinge kommun 2017

Slaget om Foteviken.jpg
Foto:
Karin Winblad


Lotusblomman

Magnus G:son Liedholm (f 1942)

Placering: På taket på Falsterbo strandbad, Falsterbo
Material: Brons

Gestaltning av Lotusblomma är skulptural som form och är en symbol för kärlek i egyptisk tradition. Det är blommans blomma.

Inköpt 2007 av Vellinge kommun

16. Lotusblomman.jpg
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Kvinnoträd

Magnus G:son Liedholm (f 1942)

10 kvinnoträdet.jpg

Placering: På strandängarna bakom Falsterbo strandbad, Falsterbo
Material: Brons och stål

Konstverket är en inspiration från ett radioprogram. Kvinnoträd bygger på idén om en gammal norrländsk sägen om man inte blev gift med en kvinna så blev man gift med ett träd.

Vellinge kommun tog över konstverket 2007.Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Blå hästhuvud

Gustav Kraitz (f 1926)
Ulla Kraitz (f 1936)

Placering: Videholms allé 3, Höllviken
Material: Stengods med blå glasyr

Natur och kultur i dialog. Ur kinesisk brännugn skapar aska och luftströmmar den blåa glasyren som är en av huvudmelodierna i skapandet. Hästens rymt och linjer, inspiration från bördiga sluttningar.

Ägs av Vellinge kommun (inköpt av Vellingebostäder 1989)

Blå hästhuvud
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Fantasi

Agneta Gynning (f 1952)

Placering: Nyvångsvägen, Skanör
Material: Brons

I Fantasi finns en lek med det manliga och kvinnliga. Vi har alla oavsett kön båda dessa delar i vår natur. Den visar på livets många sidor, inget är svart eller vitt och allt är möjligt. Endast fantasin sätter gränserna

Ägs av Vellinge kommun (inköpt av Vellingebostäder 2000).

Skulptur Fantasi
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Väktaren

Bie Norling (f 1937)

Placering: Perstorpsgatan/ Kompanigatan, Vellinge
Material: Brons

Han står där lugn och trygg, en vänlig lagens väktare som ger hopp och tröst till besökarna.

Ägs av Vellinge kommun (inköpt av Vellingebostäder 1996)

Väktaren
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Den första förtjusningen

Bie Norling (f 1937)

Placering: Perstorpsgatan, Vellinge
Material: Brons och stolar av armeringsjärn

Ungt par så blyga, så nära och så ouppnåeligt.

Ägs av Vellinge kommun (inköpt av Vellingebostäder 2004)

Skulptur Den första förtjusningen
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Vargtorget

Ulla Viotti (f 1933)

Placering: Östergatan/Mårtensgatan, Vellinge
Material: Tegel

Till kvarteret Vargen gestaltades konstverket Vargtorget. En tegelstenläggning med infällda vargtassar i teglet, murar och soffor tog form. En behaglig viloplats för flanerare.

Ägs av Vellinge kommun (inköpt av Vellingebostäder 2004)

Vargtorget
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Madonna

Bertil S Nilsson (f 1937)

Placering: Bokdalsplatsen, Höllviken
Material: Röd Vångagranit

Madonna, en hyllning till livet och en association till Maria bärande på Jesusbarnet.

Donation till Vellinge Kommun av Bertil S. Nilsson 2018

Madonnan
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Torso

Bertil S. Nilsson (f 1937)

Plats: Stationsområdet V. Ingelstad
Material: Röd Vångagranit

En människas kropp med sin böljande form.

Donation till Vellinge Kommun av Bertil S. Nilsson 2018

17 Torso 4.jpg
Foto: Karin Winblad
© Bildupphosvrätt 2020


Badaren - spår av mänsklighet

Jasmine Cederqvist (f 1962)

Placering: På Falsterbo strandbads parkering, Falsterbo
Material: Slängda solstolar från 2019 och armeringsjärn.

Hur förhåller vi oss till naturen? Solstolarna som är konstverkets kärna är lämningar från kommunens stränder 2019. Den visar effekten av den enskilda människans handling. Vi tänker inte på den totala belastningen på miljön att stolen ska tillverkas, transporteras, destrueras och att alla led belastar miljön.

Antropocene- människans tidsålder, handlar om vilka spår människan lämnar på jorden. Begreppet pendlar mellan ansvar och ekologisk kollaps. Allt är sammanlänkat. Det lilla återspeglas i det stora. Var och ens handling lämnar spår i det stora hela. Summan av alla människor är jag.

Inköpt 2020 av Vellinge kommun

19 Badaren- spår av mänsklighet.jpg
© Bildupphosvrätt 2020


Blå tigern och kärleken

Johan Röing (f. 1958)

Placering: Sandbackevägen 50, Höllviken
Material: Aluminium och corténstål

"En på Kärleken placerad
Blå Tiger blickar
mot framtiden."

Inköpt av Vellingebostäder 1987

Blå tigern och kärleken
Foto: Karin Winblad

© Bildupphosvrätt 2020


Fågel

Magnus G:son Liedholm (f. 1942)

Material: Stål
Placering: N. Vånggatan/ Östergatan, Skanör

”Konstverket skildrar Näsets rika fågelliv (fågeln är en strandpipare som går in för landning) och om den gård som en gång låg här, Möllemaden (byggd 1897). På gården stod på samma plats ett solur. Därför är fågeln på samma gång ett solur.”

Inköpt av Vellingebostäder 1984


Foto: Karin Winblad
© Bildupphovsrätt 2020


Carpe diem

Bie Norling (f. 1937)

Material: Brons med strålar i koppar
Placering: Appelins väg, Höllviken

”Han förmedlar glädjen i att bara finas till här och nu.”

Inköpt av Vellingebostäder 1998

Man med utslagna armar
Foto: Karin Winberg

©Bildupphovsrätt 2020


Livsnjutaren

Bie Norling (f. 1937)

Material: Brons och betongsockel
Placering: Appelins väg, Höllviken

”Han tar dagen som den kommer, vilar i sig själv - i solen - i vinden - i havsbruset.”

Inköpt av Vellingebostäder 1998

En man som tittar mot himlen och ler.
Foto: Karin Winblad

©Bildupphovsrätt 2020


Liten filosof

Bie Norling (f. 1937)

Material: Brons och betongsockel
Placering: Appelins väg, Höllviken

”Funderar över tillvarons sol och skugga, sorg och glädje, gott och ont, frågetecken – utropstecken!”

Inköpt av Vellingebostäder 1998

En liten man tittar upp mot himlen
Foto: Karin Winblad

©Bildupphovsrätt 2020


Sektorns mekanik

Bertil Herlow-Svensson (f. 1929)

Material: Aluminium
Placering: Fädriften 2, Falsterbo

”Till synes enkla aluminiumstavar bildar en
helhet som ser olika ut beroende
på från vilket håll betraktaren ser den”

Inköpt av Vellingebostäder 1989

Aluminiumstavar som bildar en helhet som ser olika ut beroende från vilket håll betraktaren ser den.
Foto: Karin Winblad

©Bildupphovsrätt 2020


Utan titel

Wive Larsson (f.1925)

Material: Brons
Placering: Lilla torg, Vellinge

”Ur vatten reser sig en blomma med sin form och skönhet.”

Inköpt av Vellingebostäder 1980

En stor blomma.
Foto: Karin Winblad

©Bildupphovsrätt 2020


Skulpturer längs med väg 100

Skulpturparken Falsterbonäsets Open Air Museum består av fem stora bronsskulpturer på socklar av skånsk granit.

Konstnären Gudmar Olovson, som arbetar med klassisk skulptur har haft flera internationella uppdrag. Bland hans verk finns byst av den franske presidenten Charles de Gaulle och av den förre påven Johannes Paulus II. Även den svenske kungen Carl XVI Gustaf har suttit modell för Gudmar Olovson. I Fjällbacka finns en byst av den svenska filmstjärnan Ingrid Bergman. Skulptörens mest kända verk i offentlig miljö är Les deux arbres, Två träd står i Bois de Bologne i Paris. Denna skulptur pryder också Falsterbonäset.

Skulpturerna är en svit med det mänskliga livet som tema

Fem skulpturer utgör en svit med det mänskliga livet som tema: Början - bevarandet – kärleken - sammanlänkandet av världens folk och överförandet av kunskap, samt flykten. Den här tematiken ger en bild av Gudmar som person och den kan sägas utgöra en syntes av allt han gjort. Skulpturerna är Gudmars mest omfattande verk för offentlig miljö. Falsterbo Open Air Museum invigdes sommaren 2007.

Stiftelsen Allan och Bo Hjelt har gjort installationen ekonomiskt möjlig och har med denna donation sett till att Vellinge kommun kan ståta med ett av Sveriges mest magnifika landmärken. Skulpturerna är skänkta till minne av Bo Hjelts mammas lyckliga dagar i Falsterbo. Vellinge kommuns bidrag har varit att gjuta och köpa in de fem socklar som skulpturerna står på.

La Concorde Flykt

La Concorde är i flykten. Hon är kommunikationen – hon är på väg. Mellan kontinenter, mellan människor. Hon är esprin som länkar.

18 Flykt- Gudmar Olovson.jpg
Foto: Karin Winblad

Les Deux Arbres Två träd

Man och kvinna – tätt tillsammans, likt två furor som växer invid varandra. I stark relation men utan att vidröra varandra

18 Tvä träd.jpg
Foto: Karin Winblad

Prélude Inledning till liv

Kvinnohanden håller det lilla barnet, ett ungt liv. Hon håller upp det och samtidigt skyddar hon det i sin hand. Statyn berättar om respekten för liv och om pånyttfödelse.

18 Prélude Inledning till liv.jpg
Foto: Karin Winblad

Les Deux Soeurs Systrarna

Den yngre systern ser upp till den äldre. Hon ser, hon lär och de dansar. Dansöserna bär samtidigt en bild av generationer.

18 Systrarna.jpg
Foto: Karin Winblad

Femme-Oiseau Blessée Kvinna likt en skadad fågel

Jag hade en modell en gång som var skadad, både av livet och i sin kropp. Kvinna likt en skadad fågel är viljan, den mänskliga viljan och drömmen att lyfta, att flyga högt. Hon vill men hon kan inte lyfta

18 Kvinna likt en sargad fågel- Gudmar Olovsonl.jpg
Foto: Karin Winblad

Skulpturerna är en donation till kommunen av Bo Hjelt, genom Allan & Bo Hjelts konststiftelse 2007
© Bildupphosvrätt 2020

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 14:24