Hoppa till innehåll

Kultur i vården

Kultur och hälsa hänger samman. Ett aktivt och rikt kulturellt liv kan bidra till glädje, öka de sociala kontakterna, ge positiva hälsoeffekter och ett allmänt välbefinnande. Kultur kan även ge en bättre vårdmiljö och bidra till bättre vårdrelation och kommunikation mellan personal och vårdtagare.

Förutom den kultur som vård- och omsorgsboendena själva arbetar med i vardagen gör kommunen särskilda kultur i vården-satsningar i omsorgen. Det kan vara konstpaket, fotopärmar med fotografier från förr eller på olika teman, musikunderhållning med levande musik och minneslådor. Kommunen samverkar bland annat med Vellinge fotoklubb, Kulturföreningen Calluna och Konstfrämjandet Skåne.

Att delta i kulturlivet är en viktig friskfaktor, men också en mänsklig rättighet.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 14:16