Hoppa till innehåll

Praktik

Praktik eller prao är ett sätt att ge elever kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. I framtiden leder det kanske till ett sommarjobb eller ett extraarbete.

Få kunskap om arbetslivet

Praktik ska omfatta minst tio dagar i följd och ska finnas i läroplanen från årskurs åtta, respektive nio i specialskolan.

Syftet med praktiken är att ge eleverna kunskap och en förståelse av arbetslivet. Det innebär att eleven i första hand ska få en bild av arbetslivet och i andra hand testa på ett mer specifikt yrke. Praktiken ska sättas in i ett lärande sammanhang och lärarna ska aktivt delta i förberedelserna.

Kommunen och den fristående skolan söker praktikplatser, men skolan ser gärna att eleven själv försöker hitta en praktikplats. En kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare kan hjälpa eleven en god bit på vägen för att kunna verkställa sina idéer.

Praktik ger eleven

Arbetsuppgifter och ansvar

Elevens arbetsuppgifter ska anpassas efter ålder och mognad. Vid praktik godkänns endast lättare och riskfritt arbete. Skyddsansvaret för eleven under praktikperioden ligger på den som driver verksamheten.

Vill ni ta emot elever för praktik?

Är du som företagare intresserad att ta emot en praktikant är du välkommen att kontakta Vellinge kommuns studie- och yrkesvägledare.

Publicerad:
2 juli, 2018