Hoppa till innehåll

Prao

Prao ger eleverna kunskap om arbetslivet och om olika yrken. I Vellinge kommun har alla elever prao i årskurs åtta.

Prao innebär att eleverna tillbringar tid på en arbetsplats. Alla åttondeklassare i kommunen har en veckas prao under höstterminen och en under vårterminen. Vissa skolor har även prao i årskurs nio.

Prao ger kunskap om arbetslivet

Syftet med prao är att ge eleven kunskap och förståelse för arbetslivet. Det ger också eleven möjlighet att testa på ett specifikt yrke.

Praon ger eleven:

Praon ska betraktas som en del av elevens utbildning. Därför är läraren delaktig i att planera och följa upp praon för varje elev.

Arbetsuppgifter och ansvar

Elevens arbetsuppgifter ska anpassas efter ålder och mognad. Vid prao godkänns endast lättare och riskfritt arbete. Skyddsansvaret för eleven under praoperioden ligger på arbetsgivaren.

Ytterligare information kan du få av skolan, oavsett om du är elev, vårdnadshavare eller arbetsgivare. Den blankett som vårndadshavare och arbetsgivare ska fylla i inför praon hittar du också här, under "Relaterade dokument".

Senast uppdaterad:
12 april 2019 10:46