Hoppa till innehåll

När saker försvinner

Det händer tyvärr att saker försvinner i skolan och förskolan. Det kan vara klädesplagg, väskor, nycklar som glöms kvar, försvinner eller stjäls. Här hittar du information om vad som gäller.

Kvarglömda saker

Saknar ni något som ert barn haft med sig till förskolan eller skolan? Kontakta då personal eller lärare. Kvarglömda saker samlas ihop men brukar gallras vid terminens slut. Det är alltid bäst att namnmärka kläderna så att de lättare hittar tillbaka till sin ägare.

Ersättning stöld/skadegörelse

Förskolor/skolor har ett begränsat ansvar för elevers och barns personliga tillhörigheter. Om en skada eller stöld inträffar, är det endast vid vårdslöshet, som de kan hållas ansvariga för skadan. Detta innebär att föräldrar och vårdnadshavare bör vara medvetna om att barnens egendom är deras eget ansvar, såvida inte skolan har agerat oaktsamt.

Det är viktigt att komma ihåg att skolan inte kan hålla sig ansvarig för personliga tillhörigheter som förvaras i elevskåp. Det är därför bäst att lämna värdefulla föremål hemma, särskilt de som inte är nödvändiga för skolarbetet. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa.

Publicerad:
26 juli, 2021