Hoppa till innehåll

Starta pedagogisk verksamhet

Information till dig som vill starta eller driver fristående förskola eller pedagogisk omsorg. Hur ansöker du? Vilka regler gäller?

Självservice

En förening, ett bolag, en stiftelse eller en enskild person med F-skattsedel kan ansöka om att starta förskola för barn ett till fem år eller pedagogisk omsorg för barn upp till 12 år.

Det är Skolinspektionen som bedömer och beviljar ansökningar om att starta och driva fristående skolor och fritidshem.

Verksamhet med god kvalitet och säkerhet

Kommunen godkänner och ger bidrag till en verksamhet som har god kvalitet och säkerhet. Det betyder att:

Kommunen godkänner inte skolverksamheten om det innebär att kommunens egna verksamhet påverkas negativt. Exempelvis om det innebär att kommunens förskolor inte fylls med barn på grund av att det finns för många fristående förskolor.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen är det bidrag kommunen ger till enskild godkänd förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg.

Pengen följer barnet till den verksamhet som föräldrarna själv väljer.

Barnomsorgspeng för egna barn

Bidrag för barn i pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar som enda anställd, eller är ansvarig, betalas bara ut om det finns minst lika många andra barn i verksamheten som egna barn.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är den förskoleverksamhet och skolomsorg som inte är förskola, fritidshem eller öppen förskola. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara familjedaghem eller olika flerfamiljslösningar.

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden av barnomsorg genom en större variation av utförare.

Publicerad:
17 september, 2018
Senast uppdaterad:
19 juni, 2019