Hoppa till innehåll

Starta pedagogisk verksamhet

 1. Innan ni ansöker

  En förening, ett bolag, en stiftelse eller en enskild person med F-skattsedel kan ansöka om att starta förskola för barn ett till fem år eller pedagogisk omsorg för barn upp till 12 år.

  Det är Skolinspektionen som bedömer och beviljar ansökningar om att starta och driva fristående skolor och fritidshem.

 2. Dags att ansöka

  Hos Vellinge kommun kan ni ansöka om starta fristående förskola, friliggande fritidshem (ej anslutet till skola) och familjedaghem.

  Du gör din ansökan genom blanketterna nedan

  Ansökan om att starta eller driva enskild förskola_pedagogisk omsorg.pdf (PDF-dokument, 183 kB)

  Ägar- och ledningsprövning.docx (Word-dokument, 78 kB)

 3. Vad händer sen?

  Ansökan kontrolleras

  När kommunens handläggare mottagit din ansökan kontrolleras att den är komplett. Från det att kompletta handlingar lämnats in tills besked om beslut tar max fem månader när det gäller att bedriva fristående förskola.
  Utbildningsavdelningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

  Intervju

  När handlingarna är kontrollerade och kompletta kommer du bli kallad till en intervju. Syftet med intervjun är att få fördjupad kunskap om hur du som huvudman tänkt bedriva verksamheten.

  Handläggare besöker lokalen

  Som en del av handläggningsprocessen görs ett besök i de lokaler/det hem där verksamheten ska bedrivas. Det gör vi för att säkerställa att miljön är lämplig för pedagogisk verksamhet.

  Ansökan beslutas

  Ett skriftlig beslut kommer att skickas till sökande.

  Riktlinjer

  Bilaga 1 - Reviderade riktlinjerför att starta och driva förskola och fritidshem i Vellinge kommun _1166.pdf (PDF-dokument, 75 kB)

  Bilaga 2 - Reviderade riktlinjer för att starta och driva pedagogisk omsorg i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 158 kB)