Hoppa till innehåll

Badvattenprover 2024

Årets provtagning av kommunens strandbadvatten börjar den 27 maj och genomförs varannan vecka fram tills den 19 augusti. Här kan du se resultaten av provtagningarna.

Vecka Kämpinge strandbad Falsterbo strandbad Skanörs havsbad Ljungskogens strandbad Höllviken/ Kanalen Handikapp-badet Stens brygga
22 badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten
24 badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten badgubbegronliten
26
28
30
32
34

Ett prov bedöms mikrobiologiskt som

badgubbegronliten Utmärkt badvatten - Inga tecken på förorening. Vattnet är lämpligt för bad.

Bra badvatten - Tecken på förorening. Bedömningen ska inte tolkas som att man behöver vara återhållsam med bad. Klassningen är i första hand en signal att vattenkvaliteten ska hållas under uppsikt.

Dåligt badvatten - Vattnet är förorenat! Bad bör tills vidare undvikas!

För strandbad analyseras de så kallade indikatorbakterierna E.coli och intestinala enterokocker. De är inte sjukdomsframkallande i sig, men är ett bra mått på om det kan finnas sådana bakterier i vattnet. Förutom bakterier undersöks bl.a. siktdjup och om det finns alger, olja eller annat främmande material i vattnet.

Information om badvattnet i Vellinge och i andra kommuner finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen

Algblomning

Aktuell information om algsituationen i Östersjön och Öresund kan du få från SMHI:s hemsida och från Informationscentralen för Egentliga Östersjön vid Länsstyrelsen Stockholm.

Läs mer om vad algblomning är på SMHI:s hemsida

Läs Frågor och svar om algblomning på SMHI:s hemsida

Läs mer om den aktuella algsituationen på SMHI:s hemsida

Läs mer på Informationscentralen för Egentliga Östersjöns hemsida

Vibrioinfektion och badsårsfeber

Information om vibrioinfektion och badsårsfeber hittar du hos Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024 08:53