Hoppa till innehåll

Handlingar för startbesked

För nybyggnader samt större tillbyggnader krävs, för utom kontrollplanen, även andra ritningar för att få starta byggnationen. Dessa handlingar ska redovisas vid det tekniska samrådet. Vilka handlingar du behöver för just ditt bygge framgår i bygglovsbeslutet.

Vilka ritningar som krävs för din byggnation kommer du att få veta i samband med att ditt bygglov beviljas. De vanligaste handlingarna som behövs för att få startbesked är:

Kontrollplan

Kontrollplan krävs i alla ärenden.
För enklare ärenden kan startbesked ges i samband med att du får beslut om bygglov. Kontrollplanen ska då finnas med vid inlämnandet av ansökan om lov. För större byggnationer krävs tekniskt samråd innan startbesked ges och då ska kontrollplanen lämnas in i samband med det tekniska samrådet.

Förslag till kontrollplan - eldstad (PDF-dokument, 133 kB)

Förslag till kontrollplan - utvändig ändring (PDF-dokument, 129 kB)

Förslag till kontrollplan - mindre enkel tillbyggnad (PDF-dokument, 158 kB)

Förslag till kontrollplan - mur och plank (PDF-dokument, 152 kB)

Förslag till kontrollplan - takkupa (PDF-dokument, 130 kB)

Förslag till kontrollplan - växthus (PDF-dokument, 136 kB)

Förslag till kontrollplan - garage/carport (PDF-dokument, 108 kB)

Förslag till kontrollplan - hiss, motordrivna anordningar (PDF-dokument, 134 kB)

Förslag till kontrollplan - marklov, trädfällning (PDF-dokument, 105 kB)

Förslag till kontrollplan - solceller, skyltar och ljusanordningar (PDF-dokument, 153 kB)

Förslag till kontrollplan - rivning (PDF-dokument, 139 kB)

Förslag till kontrollplan - övriga mindre ärenden (PDF-dokument, 104 kB)

Konstruktionsritningar

En konstruktionsritning är en ritning som visar hur huset ska konstrueras med avseende på väggar, tak, bärande konstruktioner, materialval och annat som är av vikt för byggnationen.

VA-ritningar

VA-ritningar är ritningar över vatten och avlopp. Om din åtgärd innefattar nyinstallationer av vatten och avlopp krävs ritningar där vatten och avlopp framgår.

VVS-ritningar

VVS-ritningar är ritningar över värme och/eller sanitet. Om åtgärden innefattar nyinstallation av värme och/eller sanitet krävs ritningar där detta framgår.

Senast uppdaterad:
6 september 2021 10:31