Hoppa till innehåll

Adresser och lägenhetsregister

Alla bostäder och företag ska ha en adress. Om det finns flera lägenheter i samma entré ska de ha lägenhetsnummer. För att detta ska fungera så har vi olika roller med olika skyldigheter att rapportera detta.

Vad är lägenhetsregistret?

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om yta och antal rum.

Olika roller

I samband med att ett flerbostadshus uppförs är det viktigt att hålla lägenhetsregistret aktuellt. För att vi gemensamt ska lyckas med detta har du som ändrar ett befintligt eller uppför ett nytt flerbostadshus skyldigheter, på samma vis som kommunen har skyldighet att föra dessa uppgifter vidare.

Lantmäteriet

Förvaltar och ansvarar för registret. Myndigheten har också utfärdat föreskrifter om hur lägenhetsregistret ska skötas. För mer information, gå till Lantmäteriets hemsida på länken nedan.

Lägenhetsregistret - lantmateriet.se

Kommunen

Håller registret aktuellt och gör ändringar och kompletteringar, exempelvis när nya lägenheter kommer till, befintliga ändras eller försvinner. Kommunen beslutar också om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom beslutar kommunen om nya adresser när det behövs.

Fastighetsägare

Fastighetsägaren är skyldig att lämna uppgifter till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Fastighetsägaren ska också lämna förslag till kommunen om nya lägenhetsnummer samt informera de boende om de beslutade numren och se till att de sätts upp i byggnaden.

Kontakt Björn Ljungholm

För mer information, eller för att rapportera till lägenhetsregistret, kontakta
Björn Ljungholm, GIS-samordnare
Telefon 040-42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
10 maj 2019 16:38