Hoppa till innehåll

Hjälpmedel och medicintekniska produkter

På denna sida finns information om hjälpmedel och medicintekniska produkter. Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen i Skåne är delat mellan kommunerna och Region Skåne.

Madrasser

Här finns information om antidecubitusmadrasser och Heelift.

Antidecubitusmadrasser power point.pptx (PowerPoint-presentation, 1,4 MB)

Lokal rutin för förskrivning av Antidecubitusmadrass och Heelift - 2021-06-01.pdf (PDF-dokument, 296 kB)

Beställningsblankett madrasser.docx (Word-dokument, 41 kB)

Lathund madrasser.docx (Word-dokument, 42 kB)

Lyft

Här finns rutiner för personlyft

Rutin för akutlyft 2018-11-20.pdf (PDF-dokument, 66 kB)

Rutin för arbete med lyft 2021-04-19.pdf (PDF-dokument, 35 kB)

Övrigt hjälpmedel

Här finns rutin för hjälpmedelteam och akuta problem med hjälpmedel samt länk till medicintekniska produkter

Hjälpmedel, ansvarsfördelning mellan kommun och vårdleverantör vård- och omsorgsboende 2023-01-18.pdf (PDF-dokument, 268 kB)

Hjälpmedel, ansvarsfördelning mellan kommun och LOV i hemsjukvården, 2023-01-18.pdf (PDF-dokument, 318 kB)

Rutin hämtning av hjälpmedel20220420.pdf (PDF-dokument, 216 kB)

Rutin för hjälpmedelsteam 2021-11-24.pdf (PDF-dokument, 129 kB)

Akuta problem med hjälpmedel jourtid 2021-04-19.pdf (PDF-dokument, 80 kB)

Länk till Hjälpmedelsguiden Skåne

Länk till Rehabiliteringsguiden

Länk till Vårdhandbokens sida om medicintekniska produkter

Senast uppdaterad:
26 januari, 2023