Hoppa till innehåll

Visselblåsare - anmälan

 1. Innan du skickar in

  Genom denna e-tjänst kan du anmäla misstänkta oegentligheter eller allvarliga missförhållanden.

  Du kan läsa mer om visselblåsarfunktion nedan.

  Visselblåsarfunktion

 2. Skicka in anmälan

  Du skickar in anmälan genom att trycka på knappen Gör din anmälan här

  Gör din anmälan här
 3. Vad händer sen

  När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till kanslichefen med rekommendation om fortsatt utredning eller avskrivning.

  Vid behov fortsätter den externa utredningsfunktionen att utreda ärendet på uppdrag av kanslichefen. Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras muntligen om inkomna och avslutade ärenden.

  Din anmälan läses av extern part, Serkon.

  En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt en allmän handling. Om du vill vara anonym ska du därför inte lämna några uppgifter som avslöjar din identitet i anmälan via e-tjänsten.