Hoppa till innehåll

Så berörs du

Under arbetenas gång kommer trafiken att påverkas i olika omfattning.

Det kommer finnas trafikanvisningar som uppdateras löpande. Räddningstjänsten hålls vid sådana tillfällen informerad om hur trafiken leds om när och om det är aktuellt. I de fall där trafikomledningar krävs finns skyltar och information om hur ni kan köra istället.

När det är dags att koppla över från den gamla ledningen till den nya krävs ofta en avstängning av inkommande vatten. Innan avstängning sker kommer de som berörs att få ett informationsblad i sin brevlåda och ett sms-utskick med mer information om tid, omfattning och vad avstängningen kan innebära i det specifika fallet.

Publicerad:
30 maj, 2024