Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs kring vattenförsörjning och vattenläckor i kommunen.

Vattenförsörjning

När kommer arbetet med att säkra vattenförsörjning vara klart?

Arbeten med vattenledningar är att jämföra med vägarbeten – men där vägarna ligger under marken. Det innebär att det är ett ständigt och komplicerat arbete med att renovera och förbättra förutsättningarna för det 100 mil långa systemet. De insatser kommunen gör just nu kommer att förbättra situationen.

Har vi inte tillräckligt mycket vatten i kommunen?

Vattenbrist är inte ett problem. Det är logiskt att tro att vattnet är slut om det inte rinner som det ska i kranen, men det är egentligen vattentrycket som krånglar.

Trycket i ledningarna minskar när vattenanvändningen är hög, vilket den är under perioder – speciellt under sommarmånaderna – i kommunen. Sedan maj 2024 har vi en ny inkopplad ledning som redan löst en del med vattentrycket i Vellinge och de östra delarna av kommunen.

Varför har kommunen problem med vattentrycket?

Sedan maj 2024 har vi en ny inkopplad ledning som redan löst en del med vattentrycket i kommunen. Eftersom Vellinge är en eftertraktad sommarkommun skiftar vattenanvändningen stort under årets olika månader, vilket också kan påverka trycket i våra kranar.

Vad har gjorts sedan 2023?

Under det senaste året har många saker gjorts för att förbättra vattentrycket – och det mesta beräknas vara klart redan till sommaren 2024. Bland annat har kommunen redan gjort eller kommer att göra:

  • Vi har gjort flera förstärkningar på vattennätet, till exempel fler pumpar och ledningar på olika platser i kommunen.
  • Vi har kopplat om och avlastat vattennätet så inte lika många delar av kommunen är uppkopplade på samma del av systemet.
  • Vi kommer öka vårt buffertmagasin med 35 procent
  • Vi förstärker kapaciteten i de östra bydelarna med hjälp av en ny tryckstegringsstation och en ny, egen ledning.

Allt detta kommer bidra till att vattentrycket förbättras och tillgången till vatten blir säkrare för alla Vellingebor och besökare.

Vattenläcka

Är det mycket vattenläckor i kommunen?

Vellinge kommun har inte vattenläckor i större omfattning än någon annan kommun. Alla Sveriges kommuner har ett åldrande ledningsnät. Vellinge kommun var tidiga med att bygga ut nätet redan under 60- och 70-talet. Därför sker ett löpande arbete med att renovera och bygga ut vattenledningarna, som efter hand kommer ersätta de äldre ledningarna.

Varför sker det vattenläckor?

Ofta sker det när att marken rör på sig, till exempel vid frost, tö eller snabba temperaturförändringar. Det kan också ske vid tryckfall vid elavbrott. För att minimera risken har vi en generator som går i gång om det blir elavbrott, men om trycket är högt i vattenledningarna kan en läcka ändå uppstå.

En ledning kan även spricka om förbrukningen ökar snabbt på kort tid, till exempel en varm sommardag. Då kan trycket i ledningarna bli för stort.

Vad gör kommunen när en vattenläcka upptäcks?

Efter att läckan har hittats skickar vi information till alla som påverkas, dels om läckan, dels om vilka som kommer att beröras när vattnet stängs av i samband med att vattenledningen repareras.

För att kunna laga en läcka måste vattnet stängas av. Det kan påverka fler hus och fastigheter än de som är direkt berörda.

Hur upptäcker kommunen en vattenläcka?

Oftast upptäcks en läcka i vårt övervakningssystem. Där kan vi se en onormal och ökad förbrukning om en läcka har skett. Vi brukar även få in felanmälningar från boende och får då mer information om var läckan befinner sig.

Ibland kan vi se läckan från marknivå, men vi kan behöva spåra var trycket i ledningen är lågt och gräva ner till vattenledningen för att hitta den exakta platsen.

Varför får vi inte besked tillräckligt snabbt när en vattenläcka uppstår?

Vatten är självklart en prioriterad fråga. Kommunen försöker alltid nå ut snabbt till alla som kan komma att drabbas när något sker. Ett tips är att ansluta till dig kommunens sms-tjänst för att få information så snabbt som möjligt.

Sms vid kris - vellinge.se

Varför påverkas de östra delarna mer av vattenläckor än Näset?

De östra delarna har växt och utbyggnaden av vattenledningarna har inte följt med i samma takt. Därför genomför vi nu arbeten för att förbättra systemet i just de östra delarna. Både renoveringar och arbeten för att öka kapacitet sker eller kommer att ske inom kort.

Varför påverkas jag av vattenavstängning trots att jag inte bor i området för vattenläckan?

För att laga en läcka måste vattnet alltid stängas av. Vattenledningarna är långa, vilket gör att en läcka eller ett planerat arbete kan påverka de som bor eller arbetar långt ifrån den berörda platsen. Om du påverkas gör kommunen allt för att du ska nås av information snabbt. Ett tips är att ansluta dig till kommunens sms-tjänst för att få snabbast möjliga information.

Sms vid kris - vellinge.se

Publicerad:
20 maj, 2024