Hoppa till innehåll

Detta ska göras

Alla områden ser olika ut och åtgärderna anpassas efter hur förutsättningarna är i det aktuella området. Men generellt kan det sägas att all förnyelse innebär grävningsarbeten i olika omfattning. Beroende på vilken typ av ledning som ska bytas ut går det till på lite olika sätt.

Dricksvatten
När entreprenören har etablerat sig i området brukar de börja med att ordna provisoriskt vatten så att de boende inte blir utan dricksvatten i sina kranar mer än nödvändigt. När det är gjort börjar de arbetet med de nya ledningarna. Den nya ledningen spolas och vattenprover tas. Först vid godkända vattenprover som visar att vattnet håller god kvalitet kan dricksvattnet kopplas över från den gamla ledningen till den nya. Därefter kopplas fastigheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet över via sina servisledningar.

Spillvatten
I de flesta fall läggs en ny ledning inuti den gamla ledningen för spillvatten. Metoden kallas för relining och innebär att behovet av grävning minimeras.

Dagvatten
I de områden där det finns en dagvattenledning som behöver förnyas görs det oftast genom relining där en ny ledning läggs inuti den gamla. Om det inte finns någon dagvattenledning kan det innebära att en ny ska grävas ner. Vid de tillfällena passar kommunen även på att förnya dricksvattenledningar och spillvattenledningar också.

Det innebär ofta att gatan grävs upp i etapper och det påverkar trafik och framkomlighet för de som bor i området.

Andra ledningsägare
Kommunen strävar efter att samarbeta med andra ledningsägare i den utsträckning det är möjligt.

När arbetena är avslutade återställs området igen.

Publicerad:
30 maj, 2024