Hoppa till innehåll

Gång- och cykelväg Ö Fädriften, Höllviken

Detta ska göras

En ny gång- och cykelväg planeras byggas eftersom sträckan identifierats som en brist i kommunens övergripande inventering av cykelstråk. I samband med arbetet ses övrig infrastruktur över, så som belysning och VA-system. Även busshållplatser längs sträckan kommer ses över.

På sex platser kommer det bli överfarter för cyklister och gående så att man på ett säkert sätt kan korsa vägen. Dessa placeras där vi vet att det finns starka rörelsestråk idag.

Område som berörs

Södra sidan av Östra Fädriften och västra sidan av Östersjövägen, mellan Collins väg och Militärvägen, i Höllviken.

Så berörs du

Tider för eventuella störningar kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Axel Håkansson, projektledare
axel.hakansson@vellinge.se
040-42 50 00