Hoppa till innehåll

Förbifart Kämpinge by

Detta ska göras

En ny väg planeras i kommunal regi i syfte att minska trafikflödet och öka trafiksäkerheten genom Kämpinge by. Vägen kommer utrustas med en säker cykelpassage. I projektet planeras nya busshållplatser utmed den nya vägen, för framtida busstrafik.

Trafikverket kommer genomföra åtgärder på vägen genom Rängs sand och Kämpinge by, läs mer på länken nedan.

Väg 519, Rängs sand och Kämpinge by, tätortsåtgärder - Trafikverket.se

Område som berörs

Korsningen Räng Sandsvägen/ Skegrievägen och Kämpingevägen i Höllviken.

Karta Kämpinge by.jpg

Kontakt

Upplysningar om detta program lämnas av:

Axel Håkansson, projektledare
axel.hakansson@vellinge.se
040-42 50 00