Hoppa till innehåll

Dagvattendamm, östra Höllviken

Detta ska göras

En dagvattendamm byggs och området kommer anläggas med planteringar. En dagvattenledning läggs från Norrjevägen för att ansluta till befintligt ledningsnät på Vallmovägen. Även en hundrastgård planeras byggas.

Område som berörs

Kämpingevägen/Östra Fädriften, Norrjevägen och Vallmovägen i Höllviken.

Så berörs du

Tider för eventuella störningar kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Åsa Axén, projektledare
vellinge.kommun@vellinge.se
040-42 50 00