Hoppa till innehåll

Falsterbokanalprojektet

Vellinge kommun har under flera år drivit utvecklingen av Falsterbokanalen med ambitionen att skapa ett attraktivt, hållbart bostadsområde med en levande marina och en havsnära mötesplats för alla.

Efterfrågan på lägenheter i kommunen är hög. Vid Falsterbokanalen finns möjlighet att möta detta behov i en helt unik miljö och med närhet till både kollektivtrafik och service.

Ett planprogram har därför tagits fram för bebyggelse vid Falsterbokanalen. Samråd med kombinerad utställning ägde rum mellan juli och september 2016.

Kommunstyrelsen har också gett planuppdrag för delområdet Gläntan. Markanvisningstävling för detta område ytlystes under hösten 2017.

Tre delområden

Projektet Falsterbokanalen har delats upp i tre olika områden som kallas för Gläntan, Hamnen och Piren.

Gläntan

Området från kanalväktartornet och utmed väg 100 och söderut längs kanalen har av Vellinge kommun fått namnet "Gläntan". För detta område har kommunen nyligen hållt en markanvisningstävling. Vinnarna av markanvisningstävlingen, fastighetsutvecklaren JR fastighet och arkitektfirman Wingårdhs planerar att bygga 70 nya bostäder i området i olika storlekar. Området detaljplaneläggs och omfattas därför av en pågående detaljplaneprocess.

Hamnen

Västra Hamnplan kommer att förbli en småbåtshamn. Ett centrum för förenings- och näringsliv. Här ska också möjliggöras plats för båtuppställning. Marinan är i dag nedsliten och behöver uppdateras för att möta dagens krav på en modern och hållbar hamn för kommuninvånare och besökare.

Piren

För Östra Hamnplan, även kallad "Piren", har Vellinge kommun en ambition att bygga 100-150 bostäder i upp till tre våningar.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se