Hoppa till innehåll

Falsterbokanalprojektet

Vellinge kommun har under flera år drivit utvecklingen av Falsterbokanalen med ambitionen att skapa ett attraktivt, hållbart bostadsområde med en levande marina och en havsnära mötesplats för alla.

Efterfrågan på lägenheter i kommunen är hög. Vid Falsterbokanalen finns möjlighet att möta detta behov i en helt unik miljö och med närhet till både kollektivtrafik och service.

Ett planprogram har därför tagits fram för bebyggelse vid Falsterbokanalen. Samråd med kombinerad utställning ägde rum mellan juli och september 2016.

Två delområden

Projektet Falsterbokanalen har delats upp i två olika områden som kallas för Gläntan och Västra Hamnplan.

Gläntan

Kommunstyrelsen har gett planuppdrag för delområdet Gläntan.
Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i december 2021, men beslutet är överklagat.

Området från kanalväktartornet och utmed väg 100 och söderut längs kanalen har av Vellinge kommun fått namnet Gläntan. För detta område har kommunen hållit en markanvisningstävling. Vinnarna av markanvisningstävlingen, fastighetsutvecklaren JR Kvartersfastigheter och arkitektfirman Wingårdhs, planerar att bygga 70 nya bostäder i området i olika storlekar. I januari 2022 undertecknades ett fastighetsöverlåtelseavtal för detta område.

Västra Hamnplan

Västra Hamnplan kommer att förbli en småbåtshamn. Ett centrum för förenings- och näringsliv. Här ska också möjliggöras plats för båtuppställning. Marinan är i dag nedsliten och målsättningen är att utveckla västra hamnplan till en funktionell, säker och trivsam hamn för alla.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Per Lindqvist
Telefon 040 42 50 00
E-post per.lindqvist@vellinge.se

Senast uppdaterad:
5 mars 2024 17:19