Hoppa till innehåll

Falsterbokanalprojektet

Vellinge kommun och Sjöfartsverket driver utvecklingen av Falsterbokanalen för ett attraktivt hållbart boende och en levande marina. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att fler ska få tillgång till en unik miljö, en ny havsnära mötesplats för alla!

Vision

"Vi ska skapa ett unikt och hållbart bostadsområde på Näset och en tillgänglig havsnära mötesplats för alla."

Vellinge kommun och Sjöfartsverket driver utvecklingen av Falsterbokanalen för ett attraktivt hållbart boende och en levande marina. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att fler ska få tillgång till en unik miljö.

Varför?

Efterfrågan på lägenheter i kommunen är hög. Vid Falsterbokanalen har vi möjlighet att tillfredsställa detta behov i en helt unik miljö och med närhet till kollektivtrafik och service.

Marinan är i dag nedsliten och behöver uppdateras för att möta dagens krav på en modern och hållbar hamn för medborgare och turister.

Vad?

250 lägenheter ska byggas, fördelat på tre områden, med tillhörande lokaler för restaurang och butiker med mera.

Marken kommer att behöva saneras och höjas på grund av stigande havsnivåer. Bojverkstad och kustbevakning kommer att lämna området och ge plats för nya verksamheter och bostäder i hamnen. Befintliga pirar och anläggningar kommer att renoveras inom exploateringsområdet.

Vem?

Ett projekt i samarbete mellan Vellinge kommun och Sjöfartsverket.

När?

Ett planprogram Falsterbokanalen Planprogram 2016-06-29.pdf (PDF-dokument, 13,4 MB) har tagits fram för bebyggelse vid Falsterbokanalen. Samråd med kombinerad utställning ägde rum mellan juli och september 2016. Vattendomansökan håller på att tas fram för byggnation vid piren. Kommunstyrelsen har också gett planuppdrag för delområdet Gläntan. Markanvisningstävling för detta område kommer att utlysas under hösten 2017 och byggnationen förväntas vara klar 2021.

Om projektet inte blir av?

Då kommer kommunen själv att sälja byggrätter i området "Skogen". Vad som händer med hamnen och kanalen, som är i väldigt akut behov av underhåll, vet vi inte. Kanalen och hamnen ägs av Sjöfartsverket.

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Martina Ljung
Projektledare Christian Larerblad
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se