Hoppa till innehåll

Äppellunden

Område som berörs

Utbyggnadsområdet ligger norr om Östergatan i de östra delarna av Vellinge tätort.

Detta ska göras

I de östra delarna av Vellinge tätort pågår just nu en utbyggnad av cirka 130 nya bostäder med tillhörande infrastruktur. Här kommer att byggas såväl friliggande hus, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus.

Vidare kommer det att tillkomma nya parkområden med gång- och cykelvägar, samt ytor för dagvattenhantering.

Vellinge kommun bygger infrastrukturen i området och de nya bostäderna säljs av Riksbyggen och Hökerum. Hökerums del är färdigbyggd och inflyttad. Hela området planeras vara färdigbyggt 2025.

Brf Äppellunden - Riksbyggen

Äppellunden.jpg

Kontakt Lina Hägg

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Lina Hägg, exploateringsingenjör
lina.hagg@vellinge.se
040-42 50 00

Senast uppdaterad:
26 februari 2019 13:19