Hoppa till innehåll

Äppellunden

Område som berörs

Utbyggnadsområdet ligger norr om Östergatan i de östra delarna av Vellinge tätort.

Detta ska göras

I de östra delarna av Vellinge tätort pågår just nu en utbyggnad av cirka 130 nya bostäder med tillhörande infrastruktur. Här kommer att byggas såväl friliggande hus, radhus, kedjehus, parhus och flerbostadshus.

Vidare kommer det att tillkomma nya parkområden med gång- och cykelvägar, samt ytor för dagvattenhantering.

Vellinge kommun bygger infrastrukturen i området och de nya bostäderna säljs av Riksbyggen och Hökerum.

Äppellunden.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Exploateringsingenjör Linda Melin
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Sälj- och marknadsansvarig Henrik Persson:
henrik.persson@riksbyggen.se