Hoppa till innehåll

Program för kvalitetsuppföljningar

Omsorgsnämnden fastställer årligen ett program för kvalitetsuppföljningar inom såväl kommunala som privata verksamheter inom vård och omsorg. Kvalitetsuppföljningarna syftar till att följa upp att verksamheterna uppfyller krav i avtal (privata verksamheter) och överenskommelser (kommunala verksamheter). De områden som följs upp under 2023 är:

Under hösten summeras kvalitetsuppföljningarna genom avtalsuppföljningar tillsammans med respektive verksamhet. För de kommunala verksamheterna görs motsvarande uppföljningar av ingångna överenskommelser. Omsorgsnämnden informeras löpande under året om resultaten från kvalitetsuppföljningarna och får en slutrapport i december.

Publicerad:
13 februari, 2024