Hoppa till innehåll

Kvalitetsarbete i kommunens verksamheter

I kommunens verksamheter följer kvalitetsarbetet en tydlig struktur. Denna struktur grundar sig i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), det vill säga att verksamheterna kontinuerligt arbetar med riskanalyser, egenkontroller, sammanställning och analyser av avvikelser samt förbättringsåtgärder.

I omsorgsnämndens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan du läsa mer om hur kvalitetsarbetet är uppbyggt.

Omsorgsnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.pdf (PDF-dokument, 463 kB)

Omsorgsnämnden sammanställer föregående års kvalitetsarbete i de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna i Kvalitetsberättelsen.

Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg samt Vård och omsorg 2022.pdf (PDF-dokument, 261 kB)

Publicerad:
13 februari, 2024