Hoppa till innehåll

Familjehem

Alla barn har rätt till en trygg och stabil hemmiljö. Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga att ta hand om sina barn till. Eller så har barnet skickats av sina föräldrar från ett land där krig och oroligheter råder och barnet behöver därför ett tryggt och stabilt hem i Sverige.

Att vara familjehem, vad innebär det?

Orsakerna till att ett barn kan behöva bo i ett familjehem är många. Familjehemmets uppgift är att vara ställföreträdande föräldrar och vuxna förebilder som ser till att barnet får en meningsfull vardag med skolgång och plats för fritidsintressen. Vuxna som kan stötta barnet på alla plan i livet, såväl praktiskt som känslomässigt. En familjehemsplacering kan vara på lång sikt och på kort sikt.

Samarbete kring barnet

Att vara familjehem handlar om att vara en del i ett team och samarbeta med en familjehemssekreterare, en barnsekreterare, barnets familj och dess nätverk. Samarbetet syftar hela tiden till att se till att barnet får den omsorg som det behöver inom olika livsområden, till exempel hälsa och skolgång.

Hur blir man familjehem?

Om du har en stabil livssituation, tid och både känslomässigt och praktiskt utrymme har du möjlighet att bli familjehem. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående och bo på landet eller i stan, i hus eller i lägenhet. För att bli familjehem krävs att man genomgår en så kallad familjehemsutredning som bland annat innebär kontroll i polisregister och socialregister samt genomgår en lämplighetsintervju. Familjehem erbjuds handledning, råd och stöd av kommunen samt utbildning.

Ekonomisk ersättning

Familjehem får ekonomisk ersättning utifrån SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer och ersättningen är uppdelad i ett arvode och en omkostnadsersättning.

Jourhem

Kommunen har även behov av jourhem, det vill säga familjer som tar emot barn enbart för en kortare tid, vanligtvis 4-6 månader.

Kontakt

Om du är intresserad av att ha uppdrag som familjehem eller jourhem börjar du med att fylla i ett formulär från socialstyrelsen. Maila in dina kontaktuppgifter till familjehem@vellinge.se så sänder vi dig ett formulär.

För mer information, kontakta Vellinge Direkt.

Vellinge Direkt

Här hittar du kontaktuppgifter till Vellinge kommun. Våra verksamheter når du bäst via Vellinge Direkt, som är kommunens växel och kundtjänst. Hos Vellinge Direkt får du alltid svar under kommunens öppettider.
Senast uppdaterad:
31 januari 2024 13:41