Hoppa till innehåll

Arbetssökande

Arbete och etableringscoacher kan på uppdrag av socialsekreterare ge stöd till Vellinge kommuns invånare att komma vidare mot arbete och utbildning. Arbete och etablering kan erbjuda arbetsträning, praktik eller arbetsmarknadsanställningar i samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetet utgår från individens behov och coacherna agerar som stöd och bollplank. Viktiga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Om du är bosatt i kommunen och har behov av stöd för att komma vidare till arbete kan du ansöka om en serviceinsats hos Arbete och etablering.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 10:50