Hoppa till innehåll

Kvicksilverförorenade avloppsrör - anmälan om sanering

Avloppsrör hos tandläkarverksamheter kan innehålla stora mängder kvicksilver och amalgam. Om du ska göra efterbehandlingsåtgärder, det vill säga avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör, medför det en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska en anmälan göras till miljöenheten.

 1. Innan du anmäler

  Anmälan ska skickas in 6 veckor innan efterbehandlingen/saneringen påbörjas. Ha följande uppgifter redo innan du påbörjar din anmälan:

  • administrativa uppgifter (kontaktuppgifter verksamhetsutövare, fastighetsbeteckning etc.)
  • vilken verksamhet som bedrivs på fastigheten
  • vilka rör som ska saneras och vilka som inte ska röras
  • vilka åtgärder som kommer att utföras
  • vem som ska utföra saneringen
  • vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas
  • information om omhändertagande av farligt avfall

  Bilagor som ska bifogas:

  • en ritning där de rör som ingår i saneringen är markerade
  • om provtagning eller mängduppskattning av slammet i rören har utförts, bifoga anteckningar och analysprotokoll.
 2. Dags att anmäla

  Du gör din anmälan genom att ladda ner blanketten nedan. Denna fyller du i och skickar till Vellinge kommun på adress:
  Vellinge kommun, 235 81 VELLINGE

  Kvicksilverförorenade avloppsrör - anmälan om sanering (PDF-dokument, 80 kB)

 3. Vad händer sen?

  När anmälan har kommit in så behandlas den av handläggaren snarast möjligt. Vi kontaktar dig om den behöver kompletteras och eventuellt för att bestämma tid för en inspektion på plats, vanligtvis inom ca 4 veckor. Du kommer sedan att få ett skriftligt beslut på din anmälan.

  Tänk på att inte påbörja saneringen förrän du fått ett beslut från oss.