Hoppa till innehåll

Upphandling

Upphandlingssamordningen i Vellinge kommun är en del av staben i Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation och är kommunens specialkompetens inom upphandlingsområdet

Upphandlingssamordnaren arbetar främst med kommunövergripande upphandlingar men har också till uppgift att följa utvecklingen, informera och i övrigt fungera som rådgivare till kommunens avdelningar.

Varje nämnd/avdelning har ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av de kommunövergripande avtalen.

Upphandlingsverksamheten inom Vellinge kommun ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning ska Vellinge kommuns upphandlingar också utföras i enlighet med vår policy.

Denna hittar du på sidan Upphandlingspolicy Vellinge kommun

Pågående upphandlingar

Vellinge kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet E-avrop. Där finns alla våra aktuella upphandlingar som är ute på annonsering.

Vellinge kommuns upphandlingar i e-Avrop

Senast uppdaterad:
1 maj 2019 21:17