Hoppa till innehåll

Att arrangera evenemang

Stora och små evenemang av olika slag ger liv och rörelse och stärker upplevelsen av Vellinge kommun. Ett lyckat evenemang kräver noggrann planering. Du måste bestämma vad du vill göra och var evenemanget ska hållas, tänka över säkerheten, söka tillstånd och sedan marknadsföra evenemanget.

Självservice

Tänk på att det tar tid att få alla tillstånd på plats. Ska du arrangera ett större evenemang som kräver många tillstånd, rekommenderar vi dig att ha runt nio månaders framförhållning. Är det ett mindre evenemang som inte kräver så många tillstånd, klarar du dig normalt sett på kortare tid, men sex månaders framförhållning är att rekommendera.

Här har vi samlat praktisk information som underlättar för dig att arrangera, oavsett om du är ny eller erfaren arrangör.

Tänk på timingen

Innan du bokar en lämplig plats och börjar planera ditt evenemang, ta reda på om det är andra liknande evenemang på gång. Undvik att liknande evenemang krockar med varandra.

Söka evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar eller organisationer som arrangerar ett evenemang, en större cup eller en större tävling. För att erhålla bidrag ska evenemanget vara av stort intresse för medborgarna i kommunen och ha förutsättningar för att kunna skapa goodwill för Vellinge kommun och stärka kommunens varumärke.

Ha så god framförhållning som möjligt när du ansöker om evenemangsbidrag. Handläggningen tar olika lång tid beroende på storleken på det bidrag du söker. Vi rekommenderar dig att skicka in din ansökan till kommunen minst sex månader innan det planerade eventet. Bidrag kan inte erhållas från flera kommunala instanser för samma projekt.

Vi har skrivit ett par riktlinjer för evenemangsbidrag.

Ansökan om evenemangsbidrag görs via vår digitala e-tjänst,

Ansök om evenemangsbidrag

Söka tillstånd

Du som arrangör vet vad du vill göra, men du kanske inte vet vilka tillstånd du behöver eller vad du ansvarar för? I tillståndsguiden finns information om det.

Ansök om tillstånd i god tid, för en del tillstånd är flera olika aktörer inblandade och handläggningstiderna kan variera.

Vi har delat upp informationen om de olika tillstånden i två olika tillståndsguider - en för evenemang inomhus och en för evenemang utomhus.

Tillståndsguide för evenemang inomhus

Tillståndsguide för evenemang utomhus

Marknadsföring med små resurser

Föreningar och enskilda personer har sällan stora summor att använda för att marknadsföra evenemang. Här är tips till dig på vad du kan göra med små resurser.

Marknadsföring med små resurser

Säkerhet

När du arrangerar ett evenemang ansvarar du som arrangör för att evenemanget är säkert när det gäller brandskydd, miljö och hälsa. När du söker polistillstånd för ditt evenemang inkluderas säkerhetsfrågorna.

Hållbara evenemang

Vi uppmuntrar arrangörer att genomföra så hållbara evenemang som möjligt vad gäller miljö, människor och ekonomi. Fundera tidigt på hur du till exempel kan minska påverkan på miljön under ditt evenemang, och hur du gör det tillgängligt för så många personer som möjligt.

Senast uppdaterad:
20 augusti, 2020