Hoppa till innehåll

Upplåtelse av offentlig mark

Offentlig mark är sådan mark som alla boende i kommunen äger tillsammans. Denna mark kan tillfälligt upplåtas till privatpersoner och företag vid olika arrangemang.

Inom kommunen medverkar olika enheter i tillståndsprocessen. Det formella tillståndet ges i de flesta fall av polisen efter samråd med kommunen.

Inom kommunen är den tekniska enheten i huvudsak ansvarig för själva upplåtelsen, medan andra enheter inom samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för utformning, bygglov, och miljö- och hälsoskyddsrelaterade delar i upplåtelsen. För brandskydd ansvarar räddningstjänsten.

Kommunen har sedan tidigare beslutat om en rad ordningsföreskrifter för upplåtelse av offentlig mark, så som allmänna lokala ordningsföreskrifter (KF 1996-03-27, § 11 med revideringar) och ordningsföreskrifter för torghandel (KF 1996-03-27, § 19).

Ordningsföreskrifterna ligger till grund för riktlinjer som kommunen har sammanställt för att underlätta för både kommuninvånare och tjänstemän. Riktlinjerna har Vellinge kommun gjort i samarbete med räddningstjänsten, vägverket och polisen.

Att ansöka

Om du vill ansöka, så gör du det via polisens hemsida via länken nedan.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats

Senast uppdaterad:
17 januari 2023 16:15