Hoppa till innehåll

Upplåtelse av offentlig mark

Offentlig mark är sådan mark som alla boende i kommunen äger tillsammans. Denna mark kan tillfälligt upplåtas till privatpersoner och företag vid olika arrangemang.

Inom kommunen medverkar olika avdelningar i tillståndsprocessen. Det formella tillståndet ges i de flesta fall av polisen efter samråd med kommunen.

Inom kommunen är den tekniska enheten i huvudsak ansvarig för själva upplåtelsen, medan andra enheter inom samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för utformning, bygglov, och miljö- och hälsoskyddsrelaterade delar i upplåtelsen. För brandskydd ansvarar räddningstjänsten.

Kommunen har sedan tidigare beslutat om en rad ordningsföreskrifter för upplåtelse av offentlig mark, så som allmänna lokala ordningsföreskrifter (KF 1996-03-27, § 11 med revideringar) och ordningsföreskrifter för torghandel (KF 1996-03-27, § 19).

Ordningsföreskrifterna ligger till grund för riktlinjer som kommunen har sammanställt för att underlätta för både kommuninvånare och tjänstemän. Riktlinjerna har Vellinge kommun gjort i samarbete med räddningstjänsten, vägverket och polisen.

Att ansöka

Om du vill ansöka, så gör du det via polisens hemsida via länken nedan.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats

Publicerad:
5 juli, 2018