Hoppa till innehåll

Miljömål

För att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta så arbetar Sverige på nationell, regional och lokal nivå med miljöfrågorna. Kommunen har ett samlat övergripande ansvar för att lokalt åstadkomma en god livsmiljö.

Nationellt miljömålsarbete

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Så lyder Generationsmålet – ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Målet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation. Riksdagen lagt fast grunderna för det svenska arbetet för en god miljö och har beslutat om 16 miljökvalitetsmål för att ge struktur åt miljöarbetet.

Läs mer om Sveriges miljömål på den nationella hemsidan nedan.

Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål - sverigesmiljomal.se

Regionalt miljömålsarbete

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionala anpassningar och har anpassat de nationella delmålen till skånska förhållanden. Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Skånes miljömål.

Miljömål - lansstyrelsen.se

Kommunalt miljömålsarbete

Informationen uppdateras inom kort.

Senast uppdaterad:
8 februari 2024 13:55