Hoppa till innehåll

Dokumentation

På denna sida finns rutiner för dokumentation, blanketter för dokumentation och beslutsstöd enligt VISAM-modellen.

Rutiner

Här finns rutiner för dokumentation och journalföring samt signeringslistor.

Arbetsrutin för digital signering 2019-02-19.pdf (PDF-dokument, 670 kB)

Dokumentation och journalföring hälso- och sjukvård 180301_Rutin.pdf (PDF-dokument, 895 kB)

Tillfälligt journalblad vid driftstopp.pdf (PDF-dokument, 113 kB)

Blanketter

Här finns blanketter för meddelande till begravningsbyrå, viktlista samt mat och vätskelista. Här finns också signeringslista för ordinerade HSL-insatser samt länk till blankett för information vid akubesök.

Länk till blankett för information vid akutbesök

Blankett meddelande från sjuksköterska till begravningsbyrå 2017-05-23.pdf (PDF-dokument, 124 kB)

Blankett Viktlista - Lokal 2016 06 16.pdf (PDF-dokument, 26 kB)

Blankett Mat och vätskelista - Lokal 2016 07 01.pdf (PDF-dokument, 340 kB)

Beslutsstöd Visam – Rapporteringstöd SBAR

På kommunförbundet och Sveriges kommuner och regioners hemsida finns information och checklistor om VISAM modellen.

Länk till SBAR, Sveriges Kommuner och Regioner

Länk till Kommunförbundet Skånes hemsida

Här finns dokument gällande SBAR samt rutin för beslutsstödet.

Rapporteringsstöd SBAR i Procapita 2020-09-16.pdf (PDF-dokument, 152 kB)

Senast uppdaterad:
26 april 2021 02:59