Hoppa till innehåll

Egenkontroll av mat och måltider

Vellinge kommun har tillsammans med utförarna tagit fram ett underlag för egenkontroll av mat och måltider på vård- och omsorgsboende. Syftet är att personalen med hjälp av frågorna i underlaget på ett enkelt sätt ska kunna genomföra en egenkontroll av måltidssituationen samt att få inspiration till utveckling av mat och måltider.

Materialet bygger på den så kallade FAMM-modellen (The Five Aspects of Meal Model) som beskriver hur faktorerna rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären tillsammans ger den sammantagna måltidsupplevelsen.
Framtaget material baserar sig på de tre aspekterna rummet, mötet och maten.

Egenkontrollen ska genomföras under två perioder per år, under mars månad respektive under oktober månad. Detta innebär att varje avdelning genomför en egenkontroll per period.

Kommunen kommer kontinuerligt att följa upp arbetet med egenkontrollen. Detta sker årligen vid kvalitetsuppföljningarna, där mat och måltider kommer att vara ett av de prioriterade områdena.

Mat och måltider egenkontroll.pdf (PDF-dokument, 1,2 MB)

Senast uppdaterad:
5 april, 2019