Hoppa till innehåll

Programfördjupning

Inför årskurs tre ska du välja två programfördjupning inom naturvetenskaplig specialisering. Välj mellan astronomi, bioteknik och medicinsk orientering, marinbiologi, matematik 5, matematisk specialisering, näringslära och programmering.

Astronomi

I astronomikursen studerar vi hur jorden interagerar med solen och de andra planeterna. Vi "beger" oss också ut i den yttre rymden och lär oss bland annat om galaxer, nebulosor och svarta hål. Vi berör också rymdfärder, vetenskapshistoria, teleskop och utomjordiskt liv.

Bioteknik och medicinsk orientering

Kursen berör i huvudsak olika tekniker att analysera och modifiera DNA eller protein i levande organismer och ger en orientering i medicinsk teknik och forskning, liksom i modern kriminalteknik. Under kursen kommer vi att genomföra experiment, till exempel där vi med hjälp av DNA-teknik ska avgöra vem av några misstänkta personer som kan bindas till ett brott. Vi tar även upp det senaste inom forskningen, till exempel om stamceller.

Marinbiologi

I kursen kommer vi att undersöka havens olika ekosystem samt bekanta oss med deras invånare. Vi fokuserar på växt- och djurlivet i framför allt Östersjön men också i andra världshav. I kursen ingår även en längre experimentell studie i grupp av havslevande djur.

Matematik 5

Kursen matematik 5 handlar mycket om diskret matematik som bygger på heltal. Du får också lära dig att ställa upp och tolka så kallade differentialekvationer. De används i matematiska modeller för verkliga situationer som till exempel vattenflöde och smittspridning.

Matematisk specialisering

Detta är den mest avancerade matematikkursen på gymnasiet och är direkt högskoleförberdande. Du får lära dig mer om derivata och integralberäkningar och får till exempel lära dig hur man gör en MacLaurinutveckling och hur man använder partiell integration.

Näringslära

Näringslära är ett tvärvetenskapligt ämnesområde där kostvanor, näringsbehov och hälsa behandlas. Du kommer lära dig om naturvetenskapens betydelse för individ och samhälle. Källkritisk granska, tolka och värdera information från olika medier och källor.

Programmering

Programmeringskurserna är viktiga för att förstå hur datorn fungerar och nödvändig om du vill utnyttja datorns fulla kapacitet. Du kommer att träna din förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus.

Kontakt

Biträdande rektor
Pernilla Juth
Telefon: 040-42 57 09
E-post: pernilla.a.juth@vellinge.se

Senast uppdaterad:
19 mars 2021 10:18