Hoppa till innehåll

Drogfri skola

Att skapa en trygg studiemiljö med hög studiero och trivsel är en viktig del av skolans arbete för att framtidssäkra våra elever. All tillgänglig forskning visar på en stark koppling mellan droger, beroende, utanförskap och kriminalitet. Ett samlat grepp om att skapa en drogfri skola är därför central för att eleverna ska kunna nå så långt de kan i sina studier och bli fullt rustade för ett sunt, hållbart och framgångsrikt liv.

Sundsgymnasiet har ett aktivt förebyggande ANDTS-arbete, där drogförebyggande insatser är en självklar del av arbetet. Syftet med det förebyggande arbetet är att skapa en god och trygg arbetsmiljö för såväl elever som personal och ge eleverna de bästa förutsättningar att nå så långt som möjligt i sina studier. Vi arbetar aktivt med att både förebygga droganvändning och förhindra att droger förekommer på skolan, vilket är en viktig del i vårt uppdrag att främja en sund livsstil och goda vanor.

För att lyckas med arbetet har vi en välutvecklad intern samverkan och dialog på flera olika nivåer och ett nära samarbete med den centrala elevhälsan och utbildningsavdelningen. En aktiv samverkan mellan skola, polis och socialtjänst, SSP, är en prioriterad insats.

Under läsåret har vi flera inplanerade aktiviteter i förebyggande syfte, såsom kompentensutveckling för personal, informationsmöte för vårdnadshavare i år 1, föreläsningar och workshops för elever, frivilliga drogtester och polisbesök.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 15:19